Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vilda fåglar i staden

Vilda fåglar är en del av vår stads levande stadsnatur. Många boråsare uppskattar dem medan andra upplever fåglarna som ett problem. Miljö­förvaltningen får under våren ofta klagomål på vilda fåglar i stadsmiljön. Klagomålen gäller ofta måsar, kajor och duvor. Det kan handla om duvor som bygger bo på balkonger eller smutsar ned parkbänkar. Det kan också gälla de stora flockarna av kajor som flyger runt och upplevs föra oväsen.

Är vilda fåglar ett problem?

Miljöbalken är en ramlag som reglerar risker för människors hälsa och miljö. Som enskild person kan du uppleva fåglarna som störande genom oljud eller genom att de förorenar på parkbänkar eller balkonger. En sådan störning behöver dock inte vara en störning som måste åtgärdas.

En olägenhet, i miljöbalkens mening, är en störning som kan vara skadlig för hälsan. Störningen ska inte heller vara tillfällig eller liten. Störningen ska också uppfattas som en störning av människor i allmänhet och inte enbart på enskilda personers reaktioner.

Oljud från till exempel kråkfåglar har i rättsfall bedömts som ”ej stadigvarande störning”.

Störningar från vilda fåglar i bostadsområden och på allmän mark (till exempel parker och torg) bedöms normalt inte som en olägenhet i miljöbalkens mening. Det kan naturligtvis ändå vara en störning som medför otrivsel och förorenade parkbänkar. Den som är ansvarig för eventuella åtgärder är i sådana fall markägaren. På allmänna platser är det den förvaltning inom kommunen som ansvarar för skötseln.

Mata vilda fåglar, är det en bra idé?

Under den kalla tiden av året, vintern, är det bra att stödmata stannfåglarna, det vill säga de fåglar som inte flyttar söderut under vintern. Stannfåglar, som till exempel blåmes, talgoxe och domherre, har svårt att hitta föda under vintern. För att hjälpa fåglarna kan det vara bra att stödmata med till exempel talgbollar och solrosfrön. Tänk dock på att fågelmatningen kan innebära att råttorna också matas då fåglarna sprider maten utanför fröbehållaren. Hyresvärdar och bostadsrättsföreningar kan på grund av råttorna rekommendera boende att inte mata fåglar inom bostadsområdet.

Fågelmatning under sommarhalvåret är dock inte lika självklar. Fåglarna ska under den varma tiden av året kunna hitta egen föda då det i regel finns mer mat i naturen. Det är vanligt förekommande att fåglar matas med bröd i offentliga utrymmen, som till exempel parker och torg. Detta leder dock oftast till ett beroende för fåglar, som till exempel gräsänder och duvor, till att äta en kost som gör mer skada än nytta. Bröd innehåller inte de näringsämnen som fåglarna och deras ungar behöver. En ensidig kost av bröd kan bland annat leda till underutvecklade vingar. Matningen leder också till att fåglar förknippar människor med mat och därför kan en del fåglar bli påträngande, även för de som inte matar fåglarna.

Så, mata gärna fåglar vintertid, men undvik att ge mat till fåglar sommartid. Vill du ändå mata mata fåglar under sommaren, mata då förslagsvis med frön, havregryn, frukt och torkad majs.

Fåglar på balkongen

Balkongen räknas inte som en del av bostaden. Att någon enstaka fågel under en kortare period bygger bo på balkongen bedöms normalt inte som en olägenhet. I vissa svårare fall kan det dock ändå tänkas att störningen skulle kunna bli så stor att den kan bedömas som olägenhet.

Behovet att skydda sig mot sådana problem eller att ta bort ett omfattande bobyggande på balkongen kan dock uppstå. Ansvaret för det beror på vem som har rätt att skydda sig mot fåglarna. Om hyresgästen har den rätten bedömer Miljöförvaltningen att ansvaret vilar på hyresgästen, i annat fall på fastighetsägaren.

Alternativ för att göra en plats oattraktiv för fåglar

Det finns alternativ till att bli av med störande fåglar på enskilda platser och i de flesta fall innebär det att göra platsen oattraktiv för fåglarna. Den som kan göra det är i de flesta fall fastighetsägaren/markägaren eller lägenhetsinnehavaren. På allmänna platser, till exempel stadens gator och torg, gäller det den kommunala organisation som ansvarar skötseln av området.

Det viktigaste är att ta bort tillgången på mat för fåglarna. Det innebär att ta hand om matrester på gator, parker och torg, på restauranger och caféer och i sopbehållare så att fåglarna inte kommer åt matresterna. Det är något alla kan hjälpa till med.

Ibland kan det vara motiverat att bedriva skyddsjakt på fåglar. Det är fastighetsägaren/markägaren som har rätt till jakten på fastigheten. Inom detaljplanelagt område får skyddsjakt dock endast utövas av den som har tillstånd av polisen och då på uppdrag av fastighetsägaren/markägaren.

Vart vänder du dig när det är problem med

 • fåglar på balkonger - Diskutera med fastighetsägaren över vem som råder över möjligheten att uppföra ett skydd så att fåglar inte tar sig in på balkongen
 • fågelspillning på allmänna platser, parkbänkar med mera - Den förvaltning inom kommunen som ansvarar för området
 • fåglar i bostadsområden - Fastighetsägaren.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Vilda fåglar i staden

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Illustration av ny ishall på Norrby Långgata - Evedalsgatan.

  Borås Stad tar över bygget av den nya ishallen

  Publicerad

  Det är sedan tidigare beslutat att en ny ishall ska byggas på fastigheten Kilsund 4, området där Leos lekland tidigare låg. Nu köper Borås Stad marken och träde...
 • Brasa

  Glöm inte anmäla din eldstad

  Publicerad

  Ska du skaffa en eldstad som till exempel en kakelugn, braskamin, braskassett eller panna? Kom ihåg att anmäla det till oss först!
 • Ett bi i en blomma

  Vi sår gräsytor till ängsmark

  Publicerad

  Nu startar vi ett pollineringsprojekt för att hjälpa våra pollinatörer! Det gör vi för att förbättra förutsättningar för hotade arter och gynna artrikedomen. Ar...
Ikon: Kalender

Kalender