Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Avgifter för lov och anmälan

Priset för att ansöka om lov eller göra en anmälan varierar och baseras bland annat på vilken typ av åtgärd det är. Avgifterna tas ut enligt den taxa som kom­­­munfullmäktige har bestämt.

Taxa för Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet Länk till annan webbplats..

Sakersättningstaxa

 • Bygglovsavgiften
  • Handläggning av bygglovet
  • Administration
  • Kommunikation
  • Startbesked
  • Slutbesked
 • Kartavgift
 • Utstakning/lägeskontroll
 • Eventuell planavgift.

Prisexempel på bygglovsavgift

 • En- och tvåbostadshus, planenlig, 30 528 kr
 • En- och tvåbostadshus, avvikelse, 35 136 kr
 • En- och tvåbostadshus, utanför planlagt område, 43 200 kr
  • Har du ett positivt förhandsbesked så betalar du planenlig avgift
 • Komplementbyggnad, planenlig, 0-50 kvadratmeter med tekniskt samråd, 11 232 kr
 • Komplementbyggnad, avvikelse, 0-50 kvadratmeter med tekniskt samråd, 13 536 kr
 • Komplementbyggnad, utanför planlagt område, 0-50 kvadratmeter med tekniskt samråd 12 096 kr
 • Attefallshus, komplemetbyggnad, med tekniskt samråd, 8 064 kr
 • Attefallstillbyggnad med tekniskt samråd max 15 kvadratmeter 9 216 kr
 • Eldstad och rökkanal, utan tekniskt samråd, 2 592 kr
 • Förhandsbesked för en tomt, 16 992 kr

Viktigt att tänka på

En ansökan, anmälan eller beställning, som du av olika skäl inte har möjlighet att fullfölja, kan ändå innebära kostnader för dig. Detta gäller även vid avslag.

När får jag fakturan?

Du får en faktura efter att vi har beviljat lovet. När du får den har du 30 dagar på dig att betala. Tänk på att fylla i rätt fakturaadress och personnummer/organisationsnummer när du fyller i ansökan/anmälan.

Frågor på fakturan.

Kontakta ekonomiavdelningen på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Avgifter för lov och anmälan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol