Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Attefallshus

Du får bygga ett attefallshus med maximalt 30 kvadratmeter byggnadsarea på din tomt utan ett bygglov. Du måste dock göra en anmälan först och få ett startbesked.

Det finns två typer av attefallshus: komplementbostadshus och komplementbyggnad. Ett attefallshus som kan användas permanent boende eller fritidsboende kallas för komplementbostadshus.

Du får bygga ett attefallshus utan bygglov om

 • attefallshuset står på en tomt där det finns ett en- eller tvåbostadshus
 • du har gjort en anmälan och fått ett startbesked
 • komplementbostadshuset byggs i bostadshusets omedelbara närhet (inom 30 meter)
 • den högsta höjden från mark till taknock är max 4,0 meter
 • byggnadsarean är maximalt 30 kvadratmeter.

För att klassas som permanent boende ska det finnas utrymme för kök, hygien-, sov- och allrum samt vara tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Tänk på

Om du bygger attefallshuset närmare tomtgränsen än 4,5 meter, måste dina grannar godkänna bygget. Om grannarna inte godkänner det får Samhällsbyggnadsnämnden avgöra. Då måste du söka bygglov.

Din planerade byggnation kan ligga inom ett strandskyddat område. Då måste du ansöka om dispens hos Miljöförvaltningen.

Strandskydd

Om ditt hus ligger inom ett område för kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö kan det påverka behovet av bygglov.

Handlingar du behöver skicka in

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende behöver vi ha in handlingar från dig. I vissa fall kan det krävas några fler handlingar. Då hör vi av oss.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Attefallshus

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Ett grönskande, friskt träd och ett dött träd. 

  Klimatarbetet når inte målet

  Publicerad

  Borås Stads klimatrapport för 2021 visar att kommunen, trots viktiga åtgärder och positiva trender, överskridit den koldioxidbudget som antogs 2019.
 • Klistermärke på marken

  Nu har uppströmsarbetet för att minska nedskräpning i Viskan börjat

  Publicerad

  Äntligen är de på plats! Runt om i Borås har klistermärken placerats ut för att upplysa förbipasserande om hur skräp påverkar dagvattnet.
 • Blommor i blomsterprogramet

  Årets blomsterprogram är här

  Publicerad

  Äntligen är Blomsterprogrammet 2022 här! Temat för i år är inget mindre än Vykort från Borås. Upplev stadens sommarblommor i våra rabatter, urnor och blomlådor ...
Ikon: Kalender

Kalender