Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ekonomibyggnad

En ekonomibyggnad kan till exempel vara magasinsbyggnader, ladugårdar och garage för jordbruksmaskiner.

Ekonomibyggnader är som regel befriade från bygglov. Om du planerar en åtgärd som innebär att byggnaden tas i anspråk eller inreds för annat ändamål än det som är angivet måste du dock ansöka om bygglov.

Ny verksamhet eller ny användning Öppnas i nytt fönster.

Om det finns en detaljplan måste du ha ett bygglov för att få uppföra, flytta, bygga till eller göra någon annan ändring av ekonomibyggnader.

Anläggningar som exempelvis mejerier, slakterier, konserveringsfabriker, sågverk och växthus räknas inte som ekonomibyggnader. De anses vara självständiga förädlingsindustrier.

Tänk på

Din planerade byggnation kan ligga inom ett strandskyddat område. Då behöver du kontakta Miljöförvaltningen för att få dispens.

Strandskydd

Om din fastighet ligger inom ett område för kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö kan det påverka bedömningen av bygglov.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ekonomibyggnad

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Illustration av ny ishall på Norrby Långgata - Evedalsgatan.

  Borås Stad tar över bygget av den nya ishallen

  Publicerad

  Det är sedan tidigare beslutat att en ny ishall ska byggas på fastigheten Kilsund 4, området där Leos lekland tidigare låg. Nu köper Borås Stad marken och träde...
 • Brasa

  Glöm inte anmäla din eldstad

  Publicerad

  Ska du skaffa en eldstad som till exempel en kakelugn, braskamin, braskassett eller panna? Kom ihåg att anmäla det till oss först!
 • Ett bi i en blomma

  Vi sår gräsytor till ängsmark

  Publicerad

  Nu startar vi ett pollineringsprojekt för att hjälpa våra pollinatörer! Det gör vi för att förbättra förutsättningar för hotade arter och gynna artrikedomen. Ar...
Ikon: Kalender

Kalender