Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Strandskydd

Strandskydd är en lag som stärker allemansrätten vid vatten. Syftet är att alla ska kunna komma ner till strandområdet och inte bara de som äger marken. Strandskyddets syfte är även att skydda växter och djur.

Strandskyddet gäller vid hav, alla sjöar och vattendrag i hela landet och omfattar 100 meter från strandkanten, såväl på land som i vattenområdet. På känsliga platser är strandskyddet utvidgat upp till 300 meter.

Strandskyddet innebär bland annat att det är förbjudet att uppföra nya byggnader eller anläggningar, ändra byggnader eller byggnaders användning om det utökar din privata zon, gräva eller förbereda för byggnationer eller förändra livsvillkoren för djur- och växtlivet. Om du vill göra något som är förbjudet enligt strandskyddsbestämmelserna måste du söka dispens (undantag från lag). Dispens ges restriktivt och endast om du har ett särskilt skäl.

Texten ovan om strandskydd är en förenkling. Lagen om strandskydd finns i miljöbalken, 7 kapitlet. Du kan också läsa mer på Naturvårdsverkets webbplats, se länk nedtill. Har du ytterligare frågor, kontakta Miljöförvaltningen på telefonnummer: 033-35 30 00, eller e-post: miljo@boras.se.

Länkar


Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Strandskydd

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender