Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ansök om strandskyddsdispens

Ansök om dispens genom att fylla i blanketten nedan (under rubriken Självservice) och skicka in den till Miljöförvaltningen, 501 80 Borås alternativt via e-post till miljo@boras.se

Till ansökan om dispens ska det bifogas en situationsplan och översiktskarta. Bra bakgrundskartor som kan komma till användning i din ansökan finns på Lantmäteriets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

När vi tagit emot din ansökan diarieförs den och handläggning av ärendet börjar. Ibland ber vi dig skicka in mer information för att kunna gå vidare i handläggningen. Ofta besöker vi platsen för att kunna göra en bättre bedömning. Miljö- och konsumentnämnden beslutar sedan antingen att ge dispens eller avslå ansökan. Du har möjlighet att överklaga beslutet inom tre veckor från det att du mottagit beslutet.

Tänkt på att ansöka i god tid!

Enligt Förvaltningslagen får handläggningen ta upp till sex månader, från det att ärendet är komplett. Ett beslut kan vanligtvis fattas inom tre till fyra månader. Du får ett beslut snabbare om ansökningshandlingarna är kompletta från början med karta och situationsplan. Även en enklare ritning/skiss och foton från platsen underlättar handläggningen och snabbar på processen. Ska du bygga under sommaren? Sök gärna hösten innan.

Observera att du får inte påbörja arbetet, till exempel genom att riva befintliga byggnader eller börja förberedelsearbeten, innan du fått dispens.

Länsstyrelsen i Västra Götaland granskar alla Miljö- och konsumentnämndens beslut om strandskyddsdispens. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från det att beslutet kommit till länsstyrelsen meddela om de godkänner eller överprövar beslutet. Länsstyrelsen kan till exempel överpröva beslutet om de anser att det inte finns särskilda skäl till dispensen. Andra personer kan också ha rätt att överklaga beslutet. Du bör därför vänta tills dispensen börjar gälla innan du påbörjar arbetet.

Avgift

Enligt beslut från Kommunfullmäktige är taxan för prövning av strandskydds­dispens en avgift för sex timmars handläggningstid (7 506 kronor för år 2022).

Vid återkallande av ansökan tas timavgift ut för varje påbörjad halvtimme nedlagd handläggningstid, dock högst sex timmar.

En faktura skickas till dig i samband med att du får beslut om din ansökan om strandskyddsdispens. Avgiften tas ut oavsett om du får dispens eller inte.  

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Ansökan om strandskyddsdispens


Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ansök om strandskyddsdispens

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Illustration av ny ishall på Norrby Långgata - Evedalsgatan.

  Borås Stad tar över bygget av den nya ishallen

  Publicerad

  Det är sedan tidigare beslutat att en ny ishall ska byggas på fastigheten Kilsund 4, området där Leos lekland tidigare låg. Nu köper Borås Stad marken och träde...
 • Brasa

  Glöm inte anmäla din eldstad

  Publicerad

  Ska du skaffa en eldstad som till exempel en kakelugn, braskamin, braskassett eller panna? Kom ihåg att anmäla det till oss först!
 • Ett bi i en blomma

  Vi sår gräsytor till ängsmark

  Publicerad

  Nu startar vi ett pollineringsprojekt för att hjälpa våra pollinatörer! Det gör vi för att förbättra förutsättningar för hotade arter och gynna artrikedomen. Ar...
Ikon: Kalender

Kalender