Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Förbjudna och tillåtna åtgärder inom strandskyddsområdet

Inom strandskyddat område får du inte

 • uppföra ny byggnad, exempelvis bostadshus, uthus, förråd, garage, carport, växthus, bastubyggnad.
 • ändra byggnader eller byggnaders användning, exempelvis göra stora tillbyggnader eller bygga om förråd till fritidshus.
 • uppföra anläggning eller anordning som avhåller allmänheten, exempelvis en brygga, utöka tomten med anlagd gräsmatta, rabatter, staket.
 • gräva eller utföra förberedelser för byggnader eller anläggningar, exempelvis genom schaktning, sprängning, fälla träd, anlägga väg.
 • utföra åtgärd som påtagligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter, exempelvis genom brygga, pir, utfyllnad, muddring, ledningsdragning, schaktning, sprängning, anläggning av väg.

Vill du göra något som är förbjudet inom strandskyddat område måste du söka dispens.

Tillåtet utan dispens

Byggnader eller anordningar som kontinuerligt funnits på platsen sedan strandskyddet infördes 1975 får så klart finnas kvar och användas.

Det är oftast tillåtet att göra mindre renoveringar och tillbyggnader. Kontakta Miljöförvaltningen för att få hjälp med att säkert avgöra vad du får och inte får göra.

Undantag för jordbruk, skogsbruk och yrkesfiske

Det finns ett undantag från de generella förbuden i strandskyddsreglerna för jordbruk, skogsbruk och yrkesfiske. Det innebär att det inte krävs någon dispens för åtgärder som behövs för dessa näringar. Undantaget gäller endast om alla följande förutsättningar är uppfyllda:

 • Verksamheten ger ett betydande tillskott till din försörjning
 • Byggnaden eller åtgärden behövs för näringen
 • Byggnaden är inte utformad för boende
 • Byggnaden eller åtgärden måste för sin funktion finnas inom det strandskyddade området

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Förbjudna och tillåtna åtgärder inom strandskyddsområdet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • En tankebubbla med vatten och skog i

  Nu kan du söka pengar från Borås Stads naturvårdsfond

  Publicerad

  Har du funderat på att anlägga en damm eller en blomsteräng för bin och fjärilar? Eller röja och stängsla in den där betesmarken som håller på att växa igen? El...
 • Speed tar emot Stora Hållbarhetspriset.

  Speed får Stora hållbarhetspriset 2022

  Publicerad

  Flera års satsningar på hållbarhet, bland annat på att bygga Nordens största takbaserade solcellspark, Gör att logistik- och bemanningsföretaget Speed i Borås f...
 • Fyrverkerier på svart himmel

  Vi önskar alla ett säkert nyårsfirande

  Publicerad

  Nyårsfirandet innebär att en del av oss vill avfyra fyrverkerier. Det är en hantering förknippad med fest och glädje, men också med risker och ibland olägenhete...
Ikon: Kalender

Kalender