Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Förbjudna och tillåtna åtgärder inom strandskyddsområdet

Inom strandskyddat område får du inte

 • uppföra ny byggnad, exempelvis bostadshus, uthus, förråd, garage, carport, växthus, bastubyggnad.
 • ändra byggnader eller byggnaders användning, exempelvis göra stora tillbyggnader eller bygga om förråd till fritidshus.
 • uppföra anläggning eller anordning som avhåller allmänheten, exempelvis en brygga, utöka tomten med anlagd gräsmatta, rabatter, staket.
 • gräva eller utföra förberedelser för byggnader eller anläggningar, exempelvis genom schaktning, sprängning, fälla träd, anlägga väg.
 • utföra åtgärd som påtagligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter, exempelvis genom brygga, pir, utfyllnad, muddring, ledningsdragning, schaktning, sprängning, anläggning av väg.

Vill du göra något som är förbjudet inom strandskyddat område måste du söka dispens.

Tillåtet utan dispens

Byggnader eller anordningar som kontinuerligt funnits på platsen sedan strandskyddet infördes 1975 får så klart finnas kvar och användas.

Det är oftast tillåtet att göra mindre renoveringar och tillbyggnader. Kontakta Miljöförvaltningen för att få hjälp med att säkert avgöra vad du får och inte får göra.

Undantag för jordbruk, skogsbruk och yrkesfiske

Det finns ett undantag från de generella förbuden i strandskyddsreglerna för jordbruk, skogsbruk och yrkesfiske. Det innebär att det inte krävs någon dispens för åtgärder som behövs för dessa näringar. Undantaget gäller endast om alla följande förutsättningar är uppfyllda:

 • Verksamheten ger ett betydande tillskott till din försörjning
 • Byggnaden eller åtgärden behövs för näringen
 • Byggnaden är inte utformad för boende
 • Byggnaden eller åtgärden måste för sin funktion finnas inom det strandskyddade området
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Förbjudna och tillåtna åtgärder inom strandskyddsområdet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Ett grönskande, friskt träd och ett dött träd. 

  Klimatarbetet når inte målet

  Publicerad

  Borås Stads klimatrapport för 2021 visar att kommunen, trots viktiga åtgärder och positiva trender, överskridit den koldioxidbudget som antogs 2019.
 • Klistermärke på marken

  Nu har uppströmsarbetet för att minska nedskräpning i Viskan börjat

  Publicerad

  Äntligen är de på plats! Runt om i Borås har klistermärken placerats ut för att upplysa förbipasserande om hur skräp påverkar dagvattnet.
 • Blommor i blomsterprogramet

  Årets blomsterprogram är här

  Publicerad

  Äntligen är Blomsterprogrammet 2022 här! Temat för i år är inget mindre än Vykort från Borås. Upplev stadens sommarblommor i våra rabatter, urnor och blomlådor ...
Ikon: Kalender

Kalender