Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Frågor och svar kring strandskydd

Klicka på respektive ruta med frågor för att se svaren.

Inom strandskyddat område får du inte:

  • bygga nya byggnader, till exempel bostadshus, carport, gäststuga, växthus
  • ändra byggnaders utformning om det avhåller allmänheten, till exempel genom tillbyggnader eller sätta in stora fönsterpartier
  • ändra byggnaders användning om det avhåller allmänheten, till exempel bygga om förråd till fritidshus eller båthus till bastu
  • avhålla allmänheten exempelvis genom att anlägga en brygga, utöka tomten med anlagd gräsmatta, rabatter eller staket
  • gräva eller göra andra förberedelsearbeten exempelvis schakta, spränga eller fälla träd
  • göra en åtgärd som påtagligt förändrar naturen för växter och djur, till exempel anlägga brygga, väg eller utfyllnad

Texten ovan är en förenkling. Lagen om strandskydd finns i miljöbalken, 7 kapitlet. Du kan också läsa mer om strandskydd på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

På Borås Stads webbplats, ansökan om strandskydd, finns en blankett som du fyller i och tillsammans med bilagor skickar in till mejladressen: miljo@boras.se, alternativt till postadressen: Miljöförvaltningen, 501 80, Borås.

Avgift för prövning är 7 506 kr (gäller under 2022). Avgiften tas ut även om du inte får dispens.

Upp till 6 månader. Normalt kan ett beslut fattas inom 3 till 4 månader, förutsatt att ansökan är komplett. Handläggare av ärendet kan begära kompletteringar under ärendets gång, vilket gör att handläggningstiden kan ta längre tid. Se därför till att lämna in så kompletta handlingar som möjligt från början.

Enligt Miljöbalken ska en beviljad åtgärd påbörjas inom två år och avslutas inom fem år. Om din dispens gått ut behöver du göra en ny ansökan.

Du kan ringa 033-35 30 00 eller skicka in ett tips till miljo@boras.se. Vill du vara anonym går det bra att ringa eller skicka brev till postadressen: Miljöförvaltningen, 501 80, Borås. Du behöver inte uppge ditt namn. Är du anonym får du ingen återkoppling men kan ringa in om du vill veta hur det går i ärendet.

Kontakta Miljöförvaltningen, på telefon 033-35 30 00 eller e-post till miljo@boras.se

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Frågor och svar kring strandskydd

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender