Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Köpa fastighet nära stranden

Ibland förekommer bostadsannonser i strandnära lägen med försäljning av byggnader och anläggningar som inte är lagligt uppförda. Ibland utlovas möjligheter till byggande, privat tillgång till strand eller privat brygga som inte stämmer överens med strandskyddsreglerna. Det gäller att vara uppmärksam på vad som gäller när man köper en fastighet inom ett strandskyddat område.

Du som ny ägare kan bli skyldig att ta bort en olaglig anordning, om tidigare ägare uppfört en byggnad eller anordning utan dispens från strandskyddet. Be därför alltid om att få se dispensbeslut för byggnader/anordningar om de är uppförda efter 1975 och ligger inom strandskyddat område.

När du köper en fastighet räknas ibland bara en del av fastigheten som tomtplats, det vill säga din privata zon, medan allemansrätten kan gälla på resten del av fastigheten. Köper du en fastighet i strandskyddat område får du inte utöka den privata tomtplatsen och avhålla allmänheten från att vistas eller passera på allemansrättsligt tillgänglig mark (det markområde och vattenområde som allmänheten har rätt att vistas på enligt allemansrätten).

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Köpa fastighet nära stranden

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Ett grönskande, friskt träd och ett dött träd. 

  Klimatarbetet når inte målet

  Publicerad

  Borås Stads klimatrapport för 2021 visar att kommunen, trots viktiga åtgärder och positiva trender, överskridit den koldioxidbudget som antogs 2019.
 • Klistermärke på marken

  Nu har uppströmsarbetet för att minska nedskräpning i Viskan börjat

  Publicerad

  Äntligen är de på plats! Runt om i Borås har klistermärken placerats ut för att upplysa förbipasserande om hur skräp påverkar dagvattnet.
 • Blommor i blomsterprogramet

  Årets blomsterprogram är här

  Publicerad

  Äntligen är Blomsterprogrammet 2022 här! Temat för i år är inget mindre än Vykort från Borås. Upplev stadens sommarblommor i våra rabatter, urnor och blomlådor ...
Ikon: Kalender

Kalender