Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Åtgärder utan bygglov och anmälan

På den här sidan får du information om vilka åtgärder som varken kräver bygglov eller anmälan, när det gäller åtgärder för en- och tvåbostadshus. Ibland behöver vi avgöra från fall till fall, om åtgärden trots allt behöver anmälas. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Altan

Du får bygga en altan eller uteplats där golvet inte är högre än 1,8 meter över marken. Mer information om altan.

Fasadändringar

I vissa fall behöver du inte söka bygglov för att ändra din fasad – det gäller främst om du ska göra mindre förändringar som inte påverkar byggnadens eller områdets karaktär för mycket. Men i vissa fall behöver du söka bygglov. Fasadförändringar på en- och tvåbostadshus måste vara enligt detaljplanen som gäller för området. Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut om det du planerar att göra kräver bygglov. Mer information om fasadändring.

Friggebod

I närheten av ditt bostadshus får du bygga en eller flera fristående mindre byggnader. Det kan vara en bod, ett växthus eller liknande. Mer information om friggebod.

Liten tillbyggnad

Du får göra en liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel för en- och tvåbostadshus inom ett område med detaljplan. Tänk på att du kan dock behöva göra en anmälan om tillbyggnaden påverkar husets bärande konstruktion.

Mur

Du får bygga en mur som har en höjd som är lägre än 50 centimeter. Mer information om mur.

Skyddad uteplats med plank

Du får anordna en skyddad uteplats med plank om det är inom 3,6 meter från bostadshuset. Planket får inte vara högre än 1,8 meter. Mer information om plank.

Skärmtak som byggs samman med huset

Du får bygga skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger och entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 kvadratmeter. Det betyder att du då exempelvis får bygga ett skärmtak över altanen på elva kvadratmeter och ett skärmtak över entrén på fyra kvadratmeter.

Upplag och materialgårdar i liten omfattning

Du får anordna, uppföra, flytta eller väsentligt ändra upplag och materialgårdar om det är fråga om högst två enheter som placeras i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus. En enhet kan till exempel vara fritidsbåt, husvagn eller husbil. Om du gör detta i ett vägområde som tillhör allmän väg, krävs tillstånd enligt väglagen av Trafikverket. Tänk på att anläggningen ska vara av säsongskaraktär.


Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Åtgärder utan bygglov och anmälan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol