Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Åtgärder utan bygglov som kräver anmälan

På den här sidan får du information om vilka åtgärder som kräver att du gör en anmälan till oss.

Bygganmälan

Anmäl om du ska ändra en bärande konstruktion eller installera något.

Ändring av bärande konstruktion

Anmäl om du ska göra en ändring av byggnadens bärande konstruktion. Mer information om ändring av bärande konstruktion.

Installationer

Anmäl om du ska installera något av följande:

Attefallsanmälan

Anmäl om du exempelvis ska bygga ett attefallshus eller takkupa.

Attefallshus

I bostadshusets direkta närhet får du utan bygglov sätta upp fristående komplementbostadshus eller komplementbyggnader – så kallade attefallshus. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked. Mer information om attefallshus och hur du gör en anmälan.

Takkupor
Du som har ett en- eller tvåbostadshus får bygga högst två takkupor. Om det redan finns en takkupa, får du bygga en till. Takkuporna får uppta högst halva takfallets längd. Om konstruktionen av byggnadens bärande delar påverkas när du bygger takkupan, måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked innan du påbörjar arbetet. Mer information om takkupor och hur du gör en anmälan.

Tillbyggnad på max 15 kvadratmeter

På ett en- eller tvåbostadshus där du har fått slutbesked får du bygga till max 15 kvadratmeter (bruttoarea) genom att göra en anmälan. Tillbyggnaden får inte bli högre än det befintliga husets taknockshöjd. Invänta startbesked innan du börjar bygga! 

Inreda ytterligare en bostad

Anmäl om du ska inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus för att det ska kunna bli ett två bostadshus.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Åtgärder utan bygglov som kräver anmälan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol