Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Regler för bygglovsbefriade åtgärder

4,5 meter från tomtgräns

Om du planerar att bygga närmare än 4,5 meter från tomtgränsen måste du ha dina grannars medgivande (godkännande) innan du börjar. Medgivandet bör vara skriftligt.

Utanför detaljplan

Om din fastighet ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse behöver du i vissa fall inte bygglov – det beror på var din fastighet ligger. Om din fastighet ligger på landsbygden kan du få göra mindre tillbyggnader av både huvudbyggnaden och komplementbyggnader.

Du kan även få bygga helt nya fristående komplementbyggnader som till exempel garage, gäststugor och växthus samt murar och plank utan bygglov eller anmälan. Tänk på att de då inte får dominera över det ursprungliga huset.

Reglerna gäller inte för åtgärder på exempelvis förskolor och flerbostadshus – där behövs bygglov!

I Boråskartan kan du ta reda på om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Strandskyddat område?

Bor du på strandskyddat område? Då behöver du kontakta Miljöförvaltningen för att söka dispens innan du gör en anmälan. Läs mer om strandskydd.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Regler för bygglovsbefriade åtgärder

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol