Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Överklaga beslut om bygglov

När Samhällsbyggnadsnämnden har fattat beslut i ett ärende om lov eller förhandsbesked ska beslutet delges sökande, fastighetsägare och dom som lämnat synpunkter i ärendet som inte blivit tillgodosedda. Om du är berörd och anser att beslutet är felaktigt kan du överklaga det inom tre veckor efter att du tagit del av beslutet.

Så här överklagar du

Om du vill överklaga ett beslut måste du vara berörd av det. Vi vill ha in skriftliga synpunkter som du har undertecknat för hand. Om du anlitar ett ombud ska denne bifoga en fullmakt.

Ditt överklagande ska innehålla:

  • Namn
  • Personnummer
  • Adress
  • Telefonnummer

Ange vilket beslut du överklagar. Beskriv hur du vill att beslutet ska ändras och vilka omständigheter du stödjer din överklagan på. Bifoga gärna eventuella handlingar som du anser styrker din uppfattning.

Överklaga inom tre veckor

Du måste ha lämnat in din överklagan senast tre veckor efter att du fått ta del av beslutet. Överklagandet ska ställas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län, men skickas eller lämnas in till Samhällsbyggnadsnämnden i Borås Stad.

Skicka skrivelsen till:
Borås Stad
Samhällsbyggnadsnämnden
501 80 Borås

Har överklagandet kommit in i rätt tid kommer handlingarna skickas vidare till Länsstyrelsen i Västra Götalands län, som handlägger ärendet.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Överklaga beslut om bygglov

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol