Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Överklaga beslut om bygglov

När Samhällsbyggnadsnämnden har fattat beslut i ett ärende om lov eller förhandsbesked ska beslutet delges. Beslutet ska delges sökande, fastighetsägare och andra som lämnat synpunkter i ärendet vars önskemål inte blivit tillgodosedda. Om du är berörd och anser att beslutet är felaktigt kan du överklaga det inom tre veckor efter att du delgivits beslutet.

Har du meddelats, men inte blivit delgiven, kan du överklaga i fyra veckor från den dag beslutet kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar.

Så här överklagar du

Om du vill överklaga ett beslut måste du vara berörd av det. Synpunkterna ska vara skriftliga och du måste ha undertecknat för hand. Om du anlitar ett ombud måste du också bifoga en fullmakt.

Ditt överklagande ska innehålla:

  • Namn
  • Personnummer
  • Adress
  • Telefonnummer

Ange vilket beslut du överklagar. Beskriv hur du vill att beslutet ska ändras och vilka omständigheter du stödjer din överklagan på. Bifoga gärna eventuella handlingar som du anser styrker din uppfattning.

Tid för överklagan

När Samhällsbyggnadsnämnden har beviljat en ansökan så skickar vi ut information, alltså delger, beslutet till grannar och andra berörda som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Det betyder att en handling eller ett beslut lämnas till en person på ett dokumenterat sätt. Din överklagan måste ha kommit fram till oss inom tre veckor.

Vi kungör (publicerar) också beslut i Post- och Inrikes Tidningar. Om du inte fått en delgivning kan du överklaga i fyra veckor från den dag beslutet kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar.

Här kan du läsa de beslut som kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka in din överklagan

Överklagandet ska ställas, alltså vara skriven, till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Men du skickar eller lämnar in din överklagan till Samhällsbyggnadsnämnden i Borås Stad.

Skicka till:
Borås Stad
Samhällsbyggnadsnämnden
501 80 Borås

Har överklagandet kommit in i rätt tid skickar vi vidare den till Länsstyrelsen i Västra Götalands län som handlägger ärendet.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Överklaga beslut om bygglov

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol