Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Startbesked

När en åtgärd kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan ska du alltid vänta på att få ett startbesked från oss. Startbeskedet är fortsättningen på den bygglovsansökan eller anmälan som du har gjort och därför behöver du inte ansöka separat om startbesked. Om du börjar bygga utan startbesked, tar vi ut en sanktionsavgift.

Frågor och svar om startbesked

När behövs ett startbesked?

För att få starta med den åtgärd som du har planerat måste du ha ett startbesked. Det räcker alltså inte med att ditt bygglov har blivit godkänt eller att du har gjort en anmälan.

När vi utfärdar ett startbesked kontrollerar vi att det du planerar att göra uppfyller kraven i plan- och bygglagen med tillhörande föreskrifter. Du får ett startbesked efter det tekniska samrådet, efter att ytterligare tekniska ritningar eller dokument har lämnats in till oss eller direkt i bygglovbeslutet.

Om det handlar om en åtgärd som bara kräver en anmälan, ger vi startbesked om vi ser att åtgärden antas uppfylla kraven i plan- och bygglagen med tillhörande föreskrifter.

När får man ett startbesked?

Vi skickar ut ett startbesked efter, eller i samband med, att vi godkänner ett lov eller en anmälan. För att vi ska kunna ge ett startbesked behöver vi se att åtgärden antas uppfylla kraven i plan- och bygglagen med tillhörande föreskrifter.

När det gäller åtgärder som kräver lov, kan vi skicka ut startbeskedet i olika skeden – antingen efter det tekniska samrådet, efter att ytterligare tekniska ritningar eller dokument har lämnats in, eller direkt i lovbeslutet (om samråd inte behövs).

Vad innehåller ett startbesked?

I startbeskedet är följande information med:

Hur länge gäller ett startbesked?

Startbeskedet har samma giltighetstid som ett bygg-, mark- eller rivningslov – det vill säga fem år efter att lovet vunnit laga kraft (börjat gälla).

Startbeskedet till ett anmälningspliktigt ärende, till exempel installation av eldstad, har en giltighetstid på två år efter att vi gett startbeskedet.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Startbesked

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol