Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Förhandsbesked

Om du planerar att bygga något som kräver bygglov och är utanför ett detaljplanerat område kan du först söka förhandsbesked. Om din fastighet ligger utanför detaljplanelagt område är förhandsbeskedet ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du vill bygga överhuvudtaget är möjligt att genomföra på den plats som du tänkt dig.

Ett förhandsbesked är en prövning som visar om det är möjligt att bygga inom ett visst område. Vi kontrollerar om det finns möjlighet att ordna vatten, avlopp, avfallshantering, infarter, med mera.

Förhandsbesked garanterar bygglov

Syftet med förhandsbesked är att du ska få ett första besked om en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den plats du valt, utan att du behöver projektera hela huset.

Ett positivt förhandsbesked innebär att du kan vara säker på att sedan få bygglov om din ansökan kommer in till oss inom två år. Ansökan måste då stämma överens med förhandsbeskedet och de eventuella krav som kommunen har beslutat om.

Handläggningstid och kostnad

Från det att vi fått in alla handlingar och din ansökan är komplett kan du räkna med att få ett beslut inom cirka 10 veckor. Avgiften beror på vad du planerar att bygga.

Avgifter för lov och anmälan

Beställ en enkel bygglovskarta

Vi behöver ha ett underlag för vårt beslut och därför behöver du beställa en enkel bygglovskarta. Skriv i beställningen att du ska ha en enkel bygglovskarta för förhandsbesked. På kartan ritar du in den byggåtgärd som du planerar. Du kan beställa en karta via vår e-tjänst nedan.

Tänk på

 • Filformat som vi tar emot är PDF, DOC, DOCX, JPG, JPEG, TIF och TIFF. 
  Observera att vi inte kan ta emot zip-filer.
 • Din planerade byggnation kan ligga inom ett strandskyddat område. Då behöver du kontakta Miljöförvaltningen för att få dispens.
  Mer om: Strandskydd
 • Byggnationen måste kunna passa in i rådande landskaps- och stadsbild. Undvik gärna större markuppfyllnader genom att terrängsanpassa din byggnation.
 • Form, färg och materialval är viktiga faktorer att ta hänsyn till. Om ditt hus dessutom ligger inom ett område för kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö kan det påverka bedömningen.
  Mer om: Särskilda lagar och regler för bygglov

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Förhandsbesked

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Illustration av ny ishall på Norrby Långgata - Evedalsgatan.

  Borås Stad tar över bygget av den nya ishallen

  Publicerad

  Det är sedan tidigare beslutat att en ny ishall ska byggas på fastigheten Kilsund 4, området där Leos lekland tidigare låg. Nu köper Borås Stad marken och träde...
 • Brasa

  Glöm inte anmäla din eldstad

  Publicerad

  Ska du skaffa en eldstad som till exempel en kakelugn, braskamin, braskassett eller panna? Kom ihåg att anmäla det till oss först!
 • Ett bi i en blomma

  Vi sår gräsytor till ängsmark

  Publicerad

  Nu startar vi ett pollineringsprojekt för att hjälpa våra pollinatörer! Det gör vi för att förbättra förutsättningar för hotade arter och gynna artrikedomen. Ar...
Ikon: Kalender

Kalender