Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Beslut om byggåtgärder

Vi guidar dig igenom de steg du behöver följa för att genomföra en bygglovsprocess. Fjärde steget i processen är beslut.

Bygglovsprocessen, fokus beslut Ansökan Handläggning Grannehörande Beslut

Från det att vi fått in alla handlingar och din ansökan är komplett kan du räkna med att få ett beslut inom cirka 10 veckor.

Ditt bygglov slutar gälla om du inte har påbörjat byggnadsarbetet inom 2 år, eller om du inte har avslutat byggnadsarbetet inom 5 år. Vi räknar från dagen då beslutet vann laga kraft - alltså började gälla.

Invänta startbesked

Om du har beviljats bygglov måste du invänta ett startbesked innan du börjar bygga. Du får inte börja bygga utan startbesked. Ibland får du startbeskedet samtidigt som beslutet, men ibland krävs det ett tekniskt samråd först.

Mer om: Startbesked

Mer om: Tekniskt samråd

Överklaga beslut

De flesta beslut som fattas av Samhällsbyggnadsnämnden kan överklagas av de som berörs av beslutet. De som berörs kan till exempel vara du själv, din granne och/eller andra sakägare.

Mer om: Överklaga ett beslut

Nästa steg i bygglovsprocessen

Mer om: Tekniskt samråd

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Beslut om byggåtgärder

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Ett grönskande, friskt träd och ett dött träd. 

  Klimatarbetet når inte målet

  Publicerad

  Borås Stads klimatrapport för 2021 visar att kommunen, trots viktiga åtgärder och positiva trender, överskridit den koldioxidbudget som antogs 2019.
 • Klistermärke på marken

  Nu har uppströmsarbetet för att minska nedskräpning i Viskan börjat

  Publicerad

  Äntligen är de på plats! Runt om i Borås har klistermärken placerats ut för att upplysa förbipasserande om hur skräp påverkar dagvattnet.
 • Blommor i blomsterprogramet

  Årets blomsterprogram är här

  Publicerad

  Äntligen är Blomsterprogrammet 2022 här! Temat för i år är inget mindre än Vykort från Borås. Upplev stadens sommarblommor i våra rabatter, urnor och blomlådor ...
Ikon: Kalender

Kalender