Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Handläggning vid byggåtgärder

Vi guidar dig igenom de steg du behöver följa för att genomföra en bygglovsprocess. Andra steget i processen är handläggning.

Bygglovsprocessen fokus handläggning Ansökan Handläggning Grannehörande Beslut

När du ansöker om bygglov prövar vi om eventuell detaljplan eller områdesbestämmelser tillåter att du bygger det du ansökt om. Du blir då byggherre, alltså den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten.

Vi prövar också om byggnaden är lämplig för sitt ändamål och andra faktorer som tillgänglighet och utseende. Om din fastighet ligger utanför detaljplan prövar vi också om platsen är lämplig för det som du önskar bygga.

Handläggningstid

Från det att vi fått in alla handlingar och din ansökan är komplett kan du räkna med att få ett beslut inom cirka 10 veckor. Om något behöver kompletteras räknas de 10 veckorna istället från den dagen du har kompletterat din ansökan. Handläggningstiden påverkas av det underlag du lämnar in och hur väl förberedd du är. Om åtgärden uppfyller alla krav kan vi besluta att ge dig ett bygglov. Kom ihåg att du inte får börja bygga före du har fått ett startbesked.

Mer om: Startbesked

Nästa steg i bygglovsprocessen

Mer om: Grannehörande

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Handläggning vid byggåtgärder

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Ett grönskande, friskt träd och ett dött träd. 

  Klimatarbetet når inte målet

  Publicerad

  Borås Stads klimatrapport för 2021 visar att kommunen, trots viktiga åtgärder och positiva trender, överskridit den koldioxidbudget som antogs 2019.
 • Klistermärke på marken

  Nu har uppströmsarbetet för att minska nedskräpning i Viskan börjat

  Publicerad

  Äntligen är de på plats! Runt om i Borås har klistermärken placerats ut för att upplysa förbipasserande om hur skräp påverkar dagvattnet.
 • Blommor i blomsterprogramet

  Årets blomsterprogram är här

  Publicerad

  Äntligen är Blomsterprogrammet 2022 här! Temat för i år är inget mindre än Vykort från Borås. Upplev stadens sommarblommor i våra rabatter, urnor och blomlådor ...
Ikon: Kalender

Kalender