Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Tekniskt samråd

Vi guidar dig igenom de steg du behöver följa för att genomföra en bygglovsprocess. Femte steget i processen är tekniskt samråd.

Bygglovsprocessen, fokus Tekniskt samråd Tekniskt samråd Startbesked Platsbesök Slutbesked

I vissa ärenden behövs ett tekniskt samråd där byggherren, en byggnadsinspektör och en kontrollansvarig närvara. På samrådet går man bland annat igenom hur arbetet ska planeras och organiseras, förslag till kontrollplan och handlingarna i övrigt.

Senast vid det tekniska samrådet ska byggherren lämna in ett förslag till kontrollplan och de tekniska handlingar som behövs detta för att byggnadsinspektören ska kunna avgöra om ett startbesked kan ges.

Ett tekniskt samråd behövs oftast om åtgärden kräver en kontrollansvarig eller du som byggherre har begärt ett tekniskt samråd. Om det inte behövs något tekniskt samråd kan du ibland få ditt startbesked redan när du får beslutet om bygglov.

Var hålls ett tekniskt samråd?

Ett tekniskt samråd kan antingen hållas på platsen för ditt projekt eller hos oss på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Vi meddelar dig var vi tycker det är lämpligt att hålla samrådet.

Yttranden från andra verksamheter

I vissa fall krävs det att vi kontaktar andra berörda myndigheter och bolag innan ett beslut kan tas. Det kan till exempel handla om yttranden från Tekniska förvaltningen, Miljöförvaltningen, Trafikverket, Länsstyrelsen eller Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Yttranden från andra krävs oftast om byggärendet ligger utanför, eller strider mot, detaljplan.

Nästa steg i bygglovsprocessen

Mer om: Startbesked

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Tekniskt samråd

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • En tankebubbla med vatten och skog i

  Nu kan du söka pengar från Borås Stads naturvårdsfond

  Publicerad

  Har du funderat på att anlägga en damm eller en blomsteräng för bin och fjärilar? Eller röja och stängsla in den där betesmarken som håller på att växa igen? El...
 • Speed tar emot Stora Hållbarhetspriset.

  Speed får Stora hållbarhetspriset 2022

  Publicerad

  Flera års satsningar på hållbarhet, bland annat på att bygga Nordens största takbaserade solcellspark, Gör att logistik- och bemanningsföretaget Speed i Borås f...
 • Fyrverkerier på svart himmel

  Vi önskar alla ett säkert nyårsfirande

  Publicerad

  Nyårsfirandet innebär att en del av oss vill avfyra fyrverkerier. Det är en hantering förknippad med fest och glädje, men också med risker och ibland olägenhete...
Ikon: Kalender

Kalender