Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Frågor och svar

Vi håller på och bygga upp vår sida med vanliga frågor och svar på dem. Hjälp oss gärna med att e-posta in din fråga till oss på samhallsbyggnad@boras.se

Förändringar under sommaren

Sommar innebär semester för de flesta, även för våra handläggare. Det innebär att det kommer finnas färre bokningsbara tider än vanligt i vår bokningstjänst för rådgivning vid bygglovsfrågor (Timecenter).

Det kan även upplevas som svårare att få tag på bygglovshandläggare och handläggningstiden kan vara längre än vanligt.

I första hand hänvisar vi till våra telefontider på vardagar 10:00-11:30. Det går också bra att maila din handläggare, så återkommer denne så fort det är möjligt.

Normalt krävs alltid;

Eventuellt behövs mer information beroende på projekt. Behöver du komplettera med fler handlingar får du meddelande om det.

Du får börja bygga när du fått ditt startbesked. Läs ditt bygglovsbeslut, där finns mer information om hur du fortsätter byggprocessen.

Från och med 2020-08-01 får den sammanlagda byggnadsarea vara max 30 kvadratmeter oavsett användningsområde för attefallshuset.

Byggnaden, oavsett typ av attefallshus, får ha en taknockshöjd på högst 4 meter. Höjden beräknas från markens medelnivå intill byggnaden upp till dess nock (takets högsta punkt).

Du får bara bygga ett attefallshus, oavsett typ av attefallshus, på en tomt där det redan finns ett en- eller tvåbostadshus. Om det inte finns något bostadshus på tomten får man alltså inte bygga ett attefallshus där.

Det finns två olika typer av attefallshus - komplementbyggnad och komplementbostadshus. När du gör anmälan måste det stå på planritningen vad byggnaden är tänkt att användas till.

  • En komplementbyggad är en fristående byggnad till exempel uthus, garage, förråd, trädgårdsväxthus, gäststuga, bastu eller båthus.
  • Ett komplementbostadshus är en självständig bostad som måste ha alla funktioner för som ett ordinarie hus har, till exempel tvättmöjligheter, sovrum och kök.

Mer information om attefallshus. Öppnas i nytt fönster.

Om attefallshus byggs närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter, behöver du ha ett medgivande (godkännande) från de grannar som kan vara berörda av bygget. Det är den som bygger som ska se till att ett medgivande finns. Medgivandet från berörda grannarna ska finnas med skriftligt på en situationsplan. När det är flera fastighetsägare som äger en grannfastighet, behövs medgivande från alla.

Om du bygger ett attefallshus utan att ha gjort en anmälan eller utan att du har fått ett startbesked, är det en olovlig byggnation (så kallat svartbygge). Byggnadsnämnden tar då ut en byggsanktionsavgift och kan också bestämma att byggherren ska återställa bygget, till exempel genom att riva det.

Förutom plan- och bygglagen (PBL) kan det finnas annan lagstiftning som kan sätta gränser för var man får bygga attefallshus. Om ett område är strandskyddat enligt miljöbalken, kan det resultera i att man inte får bygga ett attefallshus där. Inom sådana områden måste man ha strandskyddsdispens innan man gör en anmälan för attefallshus.

Läs mer om strandskydd och strandskyddsdispens här.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Bygglov

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Frågor och svar

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol