Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Attefallshus

Du får bygga ett attefallshus med maximalt 30 kvadratmeter byggnadsarea på din tomt. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till Samhällsbyggnadsnämnden och få ett startbesked.

Det finns två typer av attefallshus: komplementbostadshus och komplementbyggnad. Ett attefallshus som kan användas permanent boende eller fritidsboende kallas för komplementbostadshus.

Du får bygga ett attefallshus utan bygglov om

 • attefallshuset står på en tomt där det finns ett en- eller tvåbostadshus
 • du har gjort en anmälan och fått ett startbesked
 • komplementbostadshuset byggs i bostadshusets omedelbara närhet (inom 30 meter)
 • den högsta höjden från mark till taknock är max 4,0 meter
 • byggnadsarean är maximalt 30 kvadratmeter.

För att klassas som permanent boende ska det finnas utrymme för kök, hygien-, sov- och allrum samt vara tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Attefallshus på Boverket Länk till annan webbplats.

Tänk på

Om du bygger attefallshuset närmare tomtgränsen än 4,5 meter, måste dina grannar godkänna bygget. Om grannarna inte godkänner det får Samhällsbyggnadsnämnden avgöra. Då måste du söka bygglov.

Din planerade byggnation kan ligga inom ett strandskyddat område. Då måste du ansöka om dispens hos Miljöförvaltningen.

Strandskydd

Om ditt hus ligger inom ett område för kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö kan det påverka behovet av bygglov.

Handlingar du behöver skicka in

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende behöver vi ha in handlingar från dig. I vissa fall kan det krävas några fler handlingar. Då hör vi av oss.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Attefallshus

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Illustration av ny ishall på Norrby Långgata - Evedalsgatan.

  Borås Stad tar över bygget av den nya ishallen

  Publicerad

  Det är sedan tidigare beslutat att en ny ishall ska byggas på fastigheten Kilsund 4, området där Leos lekland tidigare låg. Nu köper Borås Stad marken och träde...
 • Brasa

  Glöm inte anmäla din eldstad

  Publicerad

  Ska du skaffa en eldstad som till exempel en kakelugn, braskamin, braskassett eller panna? Kom ihåg att anmäla det till oss först!
 • Ett bi i en blomma

  Vi sår gräsytor till ängsmark

  Publicerad

  Nu startar vi ett pollineringsprojekt för att hjälpa våra pollinatörer! Det gör vi för att förbättra förutsättningar för hotade arter och gynna artrikedomen. Ar...
Ikon: Kalender

Kalender