Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ekonomibyggnad

En ekonomibyggnad kan till exempel vara magasinsbyggnader, ladugårdar och garage för jordbruksmaskiner.

Ekonomibyggnader är som regel befriade från bygglov. Om du planerar en åtgärd som innebär att byggnaden tas i anspråk eller inreds för annat ändamål än det som är angivet måste du dock ansöka om bygglov.

Ny verksamhet eller ny användning Öppnas i nytt fönster.

Om det finns en detaljplan måste du ha ett bygglov för att få uppföra, flytta, bygga till eller göra någon annan ändring av ekonomibyggnader.

Anläggningar som exempelvis mejerier, slakterier, konserveringsfabriker, sågverk och växthus räknas inte som ekonomibyggnader. De anses vara självständiga förädlingsindustrier.

Tänk på

Din planerade byggnation kan ligga inom ett strandskyddat område. Då behöver du kontakta Miljöförvaltningen för att få dispens.

Strandskydd

Om din fastighet ligger inom ett område för kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö kan det påverka bedömningen av bygglov.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ekonomibyggnad

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • En glödlampa

  Skadad belysning på Hässleholmen

  Publicerad

  Under helgen kommer en del av belysningen på Hässleholmen vara släckt, främst den på Åsvägen. Detta beror på att elskåpet som reglerar gatubelysningen blivit sk...
 • En skylt med texten "Borås". Skulpturen Folktalaren i bakgrunden.

  Borås signerar sitt första klimatkontrakt

  Publicerad

  Idag undertecknar Borås Stad sitt första klimatkontrakt och tar därmed ett kliv framåt i arbetet med klimatomställningen. Genom kontraktet åtar sig Borås att sn...
 • Illustration av ny ishall på Norrby Långgata - Evedalsgatan.

  Borås Stad tar över bygget av den nya ishallen

  Publicerad

  Det är sedan tidigare beslutat att en ny ishall ska byggas på fastigheten Kilsund 4, området där Leos lekland tidigare låg. Nu köper Borås Stad marken och träde...
Ikon: Kalender

Kalender