Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Undantag från krav på bygglov för altaner

Den 1 juli 2019 infördes ett undantag på krav på bygglov för altaner till en- och tvåbostadshus. Det innebär att den altan som du planerar att bygga kan vara bygglovsbefriad, alltså att du kan bygga den utan att ansöka om bygglov först.

Lagändringen innebär att de bygglovsbefriade altanerna och vissa andra icke lovpliktiga altaner får strida mot detaljplan och områdesbestämmelser.

För att en altan ska vara bygglovsbefriad måste följande kriterier vara uppfyllda:

  • Det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten.
  • Altanen ska vara en uteplats på marken och ligga i direkt anslutning till och maximalt 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus (Attefallshus).
  • Altanen ska vara max 1,8 meter hög, från mark till golv.
  • Altanen ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns, om inte grannen godkänner att den får placeras närmare än så.
  • Den ska inte byggas vid en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Läs mer om altaner, uteplatser och uterum

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Undantag från krav på bygglov för altaner

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol