Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Verkställa bygglov, marklov och rivningslov

Den 1 juli 2018 ändrades plan- och bygglagen och beslut om bygglov, rivningslov och marklov.

Lov får verkställas fyra veckor efter kungörelse

Bygglov, rivningslov och marklov får verkställas först fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Detta gäller även om beslutet inte har fått laga kraft. De nya reglerna innebär en förändring jämfört med hur det har varit tidigare då beslut kunde verkställas omedelbart.

Enklare att veta om åtgärden är överklagad

Förändringen gör att byggherren enklare kan ta reda på om åtgärden är överklagad innan hen avgör om åtgärden ska påbörjas. Det gör det även möjligt för eventuella klaganden att hinna begära inhibition av beslutet hos Länsstyrelsen innan byggherren har påbörjat åtgärden. Om beslutet inhiberas innebär det att beslutet inte får verkställas förrän det är slutligt prövat. Detta är särskilt viktigt vid rivningslov.

Först behöver du ett startbesked

Du kommer fortfarande att behöva ett startbesked innan du kan påbörja din åtgärd. Läs mer under bygglovsprocessen, punkt 4 och 5 Öppnas i nytt fönster..

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Verkställa bygglov, marklov och rivningslov

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol