Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Miljöteknisk markundersökning

En miljöteknisk markundersökning görs för att kartlägga förekomsten och utbredningen av föroreningar i mark och grundvatten. Undersökningen ska göras av en sakkunnig.

Innan en rivning eller ombyggnad får påbörjas ska en materialinventering göras för att identifiera eventuellt farligt avfall i byggnaden, till exempel PCB, asbest, bly och kvicksilver. Inventeringen ska redovisa omfattningen av miljö- och hälsofarligt material i byggnaden och hur dessa material ska tas om hand. Kontrollansvarig för bygget hjälper dig med detta.

Kontrollansvarig

Tänk på

Filformat som vi tar emot är PDF, DOC, DOCX, JPG, JPEG, TIF och TIFF. 
Observera att vi inte kan ta emot zip-filer.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Miljöteknisk markundersökning

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Översiktsbild från hackaton. Personer som sitter vid bord i en stor sal Publicerad

  Hackathon för hållbart byggande

  Vad innebär det att bygga ett hållbart samhälle? Det är en av frågorna som ställdes i samband med gårdagens ”Hackathon för hållbart byggande” som ägde rum hos N...
 • Tankebubbla med en vattendamm i Publicerad

  Nu kan du söka pengar från Borås Stads naturvårdsfond

  Har du funderat på att anlägga en damm eller en blomsteräng för bin och fjärilar? Eller röja och stängsla in den där betesmarken som håller på att växa igen? El...
 • Glasbron i knalleland Publicerad

  Vi river glasbron i Knalleland

  Glasbron som går över Skaraborgsvägen och kopplar samman Knallelands två sidor rivs. Under arbetet kan det periodvis vara begränsad framkomlighet. Tänk på att å...
Ikon: Kalender

Kalender