Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kartor och mättjänster

När du söker bygglov behöves ett kartunderlag när du ritar din situationsplan. Kartunderlaget beställer du hos oss. Kostnaden för bygglovskartor, utstakning och lägeskontroll tas vanligtvis ut i samband med fakturan för bygglovet. Beställ kartprodukt via e-tjänsten nedan.

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta redovisar fastighetsgränser, markhöjder, byggnader, detaljplanebestämmelser, anslutningspunkter för vatten och avlopp med mera. Nybyggnadskartan från kommunen fungerar som underlag för att du ska kunna ta fram en situationsplan.

Det är viktigt att du beställer din karta i tid. Vi kommer ut till området och kontrollerar om den befintliga kartan behöver uppdateras. Beställ kartprodukt via e-tjänsten nedan.

Utstakning och lägeskontroll

Utstakningen görs innan byggnadsarbetet påbörjas och innebär att läget av en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning märks ut på marken. Utstakning kallas även för utsättning och innebär att det som finns inritat på situationsplanen märks ut på marken. Utstakningen visar alltså var den planerade åtgärden kommer att hamna på fastigheten.

Lägeskontroll är en kontroll av att en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning är placerad på rätt ställe. Man kontrollerar om byggnadens storlek, mått, form, läge i plan och höjd stämmer med bygglovsbeslutet eller startbeskedet.

Utstakningen ska utföras av en behörig mätkonsult. Vår geodataavdelning hjälper dig gärna med både utstakning och lägeskontroll i bygglovsprocessen.

Mer om: Boka utstakning och lägeskontroll

Geoteknisk undersökning

Geoteknisk undersökning, eller geodata, är geografisk information som kan ge svar på hur stabil marken är och vilka förutsättningar det finns för att bygga där.

En undersökning ger information om hur mycket arbete som krävs för att skapa en grund och vilken grundtyp och hus som kan vara lämplig på marken.

I samband med detaljplaneläggning av villatomtsområden görs oftast översiktliga mark/geotekniska utredningar. Det är du som köpare som bär ansvar för ytterligare undersökningar på den specifika tomtens skick. Det är lämpligt att markundersökningar sker innan du skriver på ett köpeavtal.

Kommunen ska alltid meddelas innan någon form av undersökning utförs. Efter undersökning av marken måste den också återställas till ursprungligt skick.

Tänk på

Filformat som vi tar emot är PDF, DOC, DOCX, JPG, JPEG, TIF och TIFF. 
Observera att vi inte kan ta emot zip-filer.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Kartor och mättjänster

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Ett grönskande, friskt träd och ett dött träd. 

  Klimatarbetet når inte målet

  Publicerad

  Borås Stads klimatrapport för 2021 visar att kommunen, trots viktiga åtgärder och positiva trender, överskridit den koldioxidbudget som antogs 2019.
 • Klistermärke på marken

  Nu har uppströmsarbetet för att minska nedskräpning i Viskan börjat

  Publicerad

  Äntligen är de på plats! Runt om i Borås har klistermärken placerats ut för att upplysa förbipasserande om hur skräp påverkar dagvattnet.
 • Blommor i blomsterprogramet

  Årets blomsterprogram är här

  Publicerad

  Äntligen är Blomsterprogrammet 2022 här! Temat för i år är inget mindre än Vykort från Borås. Upplev stadens sommarblommor i våra rabatter, urnor och blomlådor ...
Ikon: Kalender

Kalender