Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Grannemedgivande

Ska du placera en bygglovsbefriad åtgärd närmare tomtgräns än 4,5 meter behöver du skicka in grannemedgivande från berörda grannar.

Grannmedgivandet redovisas enklast på situationsplanen.

  • Redovisa byggnaden skalenligt och ange mått på byggnaden samt avstånd till fastighetsgränser.
  • Fastighetsägaren/ fastighetägarna ska skriva under situationsplanen med signatur, namnförtydligande, fastighet (sin egen) och datum.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Grannemedgivande

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol