Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Grannemedgivande

Ska du placera en bygglovsbefriad åtgärd närmare tomtgräns än 4,5 meter behöver du skicka in grannemedgivande från berörda grannar.

Grannmedgivandet redovisas enklast på situationsplanen.

  • Redovisa byggnaden skalenligt och ange mått på byggnaden samt avstånd till fastighetsgränser.
  • Fastighetsägaren/ fastighetägarna ska skriva under situationsplanen med signatur, namnförtydligande, fastighet (sin egen) och datum.
Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Grannemedgivande

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol