Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Planritning

En planritning är en ritning över de olika våningsplanen i din byggnad som visar hur stora de olika rummen är och hur de används. Ritningen ska visa alla våningsplan som berörs av det du planerar att göra. Du ansvarar själv för att ta fram en fasadritning över ditt projekt. 

Ritningen ska vara i skala 1:100. Den ska vara fackmässigt gjord - se vårt exempel.

Detta ska planritningen redovisa

Ritningen ska visa våningsplanets olika delar (rum), dess användning och dess yta (i kvadratmeter). Avskiljbara delar ska redovisas med förslag på väggplacering (streckad). Planritningen ska visa var sektionerna är tagna och måttsatta.

Redovisa byggnadsarea och bruttoarea för varje plan. Reodovisa även eventuell lutning mellan entré och garage (lutningen får vara max 1:20).

Ta hjälp av våra exempelritningar för att bättre förstå hur din planritning ska utformas:

Exempel på hur en planritning vid nybyggnation kan se ut.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Planritning

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol