Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Sektionsritning

På sektionsritningen redovisar du det färdiga golvets nivå och marknivån intill byggnaden. Rumshöjd och byggnadens takvinkel ska du även redovisa på ritningen. Du ansvarar själv för att ta fram en fasadritning över ditt projekt. 

Ritningen ska vara i skala 1:100 och ska vara vara fackmässigt gjord.

Detta ska sektionsritningen redovisa 

Sektionsritning är genomskärning av byggnaden där grunden, våningshöjder (golvnivå) och takfall ska redovisas.

Vid snedtak avgränsas bostadsutrymmet 0,6 meter utanför den linje där rumshöjden är 1,90 meter. Detta kallas mätvärt utrymme enligt svensk standard – SS 02 10 53.

För att bättre förstå hur sektionsritningen ska se ut kan du ta hjälp av våra exempelritningar:


Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Sektionsritning

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol