Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Situationsplan

Du gör en situationsplan utifrån en kartprodukt som du kan beställa av oss. För att den ska vara giltig som underlag i en bygglovsansökan ska den vara max 12 månader gammal och beskriva aktuellt utseende i närområdet.

Den vanligaste skalan på situationsplanen är 1:400. Du kan beställa kartprodukten på vår webbplats.

Situationsplanens uppgift

Situationsplanen ska visa vad du planerar att bygga på din fastighet. Det ska synas vilken typ av åtgård du planerar att uppföra och var på fastigheten du ska bygga. Du kan själv rita in det du vill bygga på situationsplanen eller låta din konsult göra det.

Det är viktigt att du inte förändrar eller tar bort någon information från kartunderlaget som du får av oss. Rita endast in den tillkommande byggnaden eller byggnadsdelen. Ta hjälp av våra exempelritningar:

Situationsplanen ska visa:

  • Tillkommande byggnader eller byggnadsdelar (skrafferade för förtydligande, se exempel).
  • Deras läge och mått.
  • Avstånd till tomtgräns – måttsätt vinkelrätt från tomtgräns.
  • Anslutning till vatten och avlopp. Detta är en fråga som ofta behandlas vid bygganmälan, det är därför  lämpligt att du redan när du söker lov visar att anslutningen till det kommunala nätet är möjlig med redovisad höjdsättning av byggnaden – utan att extraordinära lösningar måste utföras.

Exempel på hur en situationsplan vid tillbyggnad kan se ut.

l

Självservice

Beställ kartprodukter för bygglov


Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Situationsplan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol