Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Strandskydd

Strandskydd finns vid hav, sjöar och vattendrag i hela landet och omfattar 100 meter från strandkanten, såväl på land som i vattenområdet. På känsliga platser är strandskyddet utvidgat upp till 300 meter.

Strandskydd är en lag som stärker allemansrätten vid vatten. Syftet är att alla ska kunna komma ner till strandområdet och inte bara de som äger marken. Strandskyddet syftar även till att skydda växter och djur.

Strandskyddet innebär bland annat att du inte får uppföra nya byggnader eller anläggningar, ändra byggnader eller byggnaders användning om det utökar din privata zon, gräva eller förbereda för byggnationer eller förändra livsvillkoren för djur- och växtlivet. Om du vill göra något som är förbjudet enligt strandskyddsbestämmelserna måste du söka dispens (undantag från lag).

Texten om strandskydd är en förenkling. Lagen om strandskydd finns i miljöbalken, 7 kapitlet. Du kan också läsa mer på Naturvårdsverkets webbplats, se länk nedtill. Har du ytterligare frågor, kontakta Miljöförvaltningen på telefonnummer: 033-35 30 00, eller e-post: miljo@boras.se.

Länkar

Miljöbalken 7 kapitlet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturvårdsverket, om strandskydd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karta över strandskyddsområden i Borås

På kartan nedtill kan du få en översikt över var det finns strandskyddsområden i Borås. I kartan kan du även se grönområdesplanen, kulturmiljöer med mera i Borås. Om du bara är intresserad av strandskyddsområden, se då till att bara det alternativet är förkryssat i menyn.

Se kartan nedtill i helskärmsläge (länk) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Strandskydd

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol