Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Ansök om strandskyddsdispens

Ansök om dispens genom att fylla i blanketten nedan och skicka in den till Miljöförvaltningen, 501 80 Borås alternativt via e-post till miljo@boras.se

När vi tagit emot din ansökan diarieförs den och handläggning av ärendet börjar. Ibland ber vi dig skicka in mer information för att kunna gå vidare i handläggningen. Ofta besöker vi platsen för att kunna göra en bättre bedömning. Miljö- och konsumentnämnden beslutar sedan antingen att ge dispens eller avslå ansökan. Du har möjlighet att överklaga beslutet inom tre veckor från det att du mottagit beslutet.

Tänkt på att ansökan om dispens i god tid. Du får snabbare ett beslut om ansökningshandlingarna är kompletta med karta och situationsplan. Även en enklare ritning/skiss och foton från platsen underlättar handläggningen och snabbar på processen.

Observera att du får inte påbörja arbetet, till exempel genom att riva befintliga byggnader eller börja förberedelsearbeten, innan du fått dispens.

Länsstyrelsen granskar alla Miljö- och konsumentnämndens beslut om strandskyddsdispens. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från det att beslutet kommit till Länsstyrelsen meddela om de godkänner eller överprövar beslutet. Länsstyrelsen kan till exempel överpröva beslutet om de anser att det inte finns särskilda skäl till dispensen. Andra personer kan också ha rätt att överklaga beslutet. Du bör därför vänta tills dispensen börjar gälla innan du påbörjar arbetet.

Avgift

Enligt beslut från Kommunfullmäktige är taxan för prövning av strandskydds­dispens en avgift för sex timmars handläggningstid (7 350 kronor för år 2021).

Vid återkallande av ansökan tas timavgift ut för varje påbörjad halvtimme nedlagd handläggningstid, dock högst sex timmar.

En faktura skickas till dig i samband med att du får beslut om din ansökan om strandskyddsdispens. Avgiften tas ut oavsett om du får dispens eller inte.  

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ansök om strandskyddsdispens

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol