Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Förbjudna och tillåtna åtgärder inom strandskyddsområdet

Inom strandskyddat område får du inte

  • uppföra ny byggnad, exempelvis bostadshus, uthus, förråd, garage, carport, växthus, bastubyggnad.
  • ändra byggnader eller byggnaders användning, exempelvis göra stora tillbyggnader eller bygga om förråd till fritidshus.
  • uppföra anläggning eller anordning som avhåller allmänheten, exempelvis en brygga, utöka tomten med anlagd gräsmatta, rabatter, staket.
  • gräva eller utföra förberedelser för byggnader eller anläggningar, exempelvis genom schaktning, sprängning, fälla träd, anlägga väg.
  • utföra åtgärd som påtagligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter, exempelvis genom brygga, pir, utfyllnad, muddring, ledningsdragning, schaktning, sprängning, anläggning av väg.

Vill du göra något som är förbjudet inom strandskyddat område måste du söka dispens.

Tillåtet utan dispens

Byggnader eller anordningar som kontinuerligt funnits på platsen sedan strandskyddet infördes 1975 får så klart finnas kvar och användas.

Det är oftast tillåtet att göra mindre renoveringar och tillbyggnader. Kontakta Miljöförvaltningen för att få hjälp att säkert avgöra.

Undantag för jordbruk, skogsbruk och yrkesfiske

Det finns ett undantag från de generella förbuden i strandskyddsreglerna för jordbruk, skogsbruk och yrkesfiske. Det innebär att det inte krävs någon dispens för åtgärder som behövs för dessa näringar. Undantaget gäller endast om alla följande förutsättningar är uppfyllda:

  • Verksamheten ger ett betydande tillskott till din försörjning
  • Byggnaden eller åtgärden behövs för näringen
  • Byggnaden är inte utformad för boende
  • Byggnaden eller åtgärden måste för sin funktion finnas inom det strandskyddade området
Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Förbjudna och tillåtna åtgärder inom strandskyddsområdet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol