Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Köpa fastighet nära stranden

Ibland förekommer bostadsannonser i strandnära lägen med försäljning av byggnader och anläggningar som inte är lagligt uppförda. Ibland utlovas möjligheter till byggande, privat tillgång till strand eller privat brygga som inte stämmer överens med strandskyddsreglerna. Det gäller att vara uppmärksam på vad som gäller när man köper en fastighet inom ett strandskyddat område.

Du som ny ägare kan bli skyldig att ta bort en olaglig anordning, om tidigare ägare uppfört en byggnad eller anordning utan dispens från strandskyddet. Be därför alltid om att få se dispensbeslut för byggnader/anordningar om de är uppförda efter 1975 och ligger inom strandskyddat område.

När du köper en fastighet räknas ibland bara en del av fastigheten som tomtplats, det vill säga din privata zon, medan allemansrätten kan gälla på resten del av fastigheten. Köper du en fastighet i strandskyddat område får du inte utöka den privata tomtplatsen och avhålla allmänheten från att vistas eller passera på allemansrättsligt tillgänglig mark.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Köpa fastighet nära stranden

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol