Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Altaner, uteplatser och uterum

Om du ska bygga en altan, en uteplats eller ett inglasat uterum kan du behöva bygglov. Det beror på vad och hur du vill bygga och var din fastighet ligger. Kontakta oss, om du är osäker på vad som gäller i ditt fall.

Bygga altan utan bygglov

Du behöver inte söka bygglov för altanbygge om

 • det finns ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten.
 • altangolvet är som högst 1,8 meter över markytan.
 • altanens bredd är mindre än 3,6 meter från husväggen.
 • altanen är minst 4,5 meter från tomtgräns, om inte grannen godkänner att den får placeras närmare än så.
beskrivning av avstånd och storlek på altan

Bygga altan med bygglov

Det behövs bygglov för att bygga en altan om

 • altangolvet på något ställe är högre än 1,8 meter från den ursprungliga marken.
 • altanen byggs så att det blir till exempel ett förråd, en källare eller ett garage under altanen.
 • altanen byggs på byggnadens tak.
 • Om din fastighet ligger inom utpekat område för kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö, då måste du söka bygglov. Länk till annan webbplats.

Förändras fasaden?

Om du till exempel vill sätta in en altandörr i samband med bygget krävs bygglov, oavsett om altanen i övrigt är befriad från bygglov.

Det räknas som en fasadändring.

Tak över altan kan vara fritt från bygglov

För en- eller tvåbostadshus får du bygga skärmtak över bostadshusets uteplatser, altaner, balkonger och entréer. Skärmtakens sammanlagda yta får vara som mest 15 kvadratmeter. Är skärmtaket större än så behövs bygglov. Avståndet från tak till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter. Samma regler gäller även friggebodar.

Glasa in altan​ eller bygga uterum behöver bygglov

Om du glasar in en uteplats under tak räknas det som en fasadändring. Om du däremot bygger ett uterum på din altan räknas det som tillbyggnad. I båda fallen måste du söka bygglov.

Beställ kartunderlag

För att du ska kunna göra en bra planering och placering av ditt projekt, behöver du beställa en karta över din fastighet. På kartan ska det framgå om fastigheten ligger inom eller utanför detaljplanerat område. Du kan sedan använda kartan för att skapa den situationsplan Länk till annan webbplats. som krävs för ditt projekt. Tänk på att kartan får vara max ett år gammal när du använder den i ditt ärende. Beställ karta här på webben Länk till annan webbplats..

De här handlingarna behöver vi

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende behöver vi ha in alla handlingar nedan. I vissa fall kan det krävas ytterligare handlingar och i så fall hör vi av oss.

 1. Ansökningsblankett eller anmälan
 2. Situationsplan, som du skapar utifrån en karta över din fastighet som du beställt av oss. Vanligaste skalan är 1:400.
 3. Fasadritning i skala 1:100
 4. Planritning i skala 1:100
 5. Sektionsritning i skala 1:100
 6. Teknisk beskrivning
 7. Kontrollplan
 8. Anmälan om kontrollansvarig

Skicka in din ansökan

Du ansöker via vår e-tjänst nedan eller genom att mejla in handlingarna till samhallsbyggnad@boras.se tillsammans med ansökningsblanketten.

Handläggningstid

Från det att vi fått in alla handlingar och din ansökan är komplett kan du räkna att få ett beslut inom tio veckor.

Tänk på

 • En bygglovspliktig altan ska uppfylla alla bestämmelser som finns för tillbyggnader, exempelvis avstånd till tomtgräns och att det finns byggrätt för de nya kvadratmetrarna.
 • Ett tak ovanför en altan behöver bygglov om det inte är ett skärmtak.
 • Du får inte börja bygga innan du har fått ett startbesked från Samhällsbyggnadsnämnden.
Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Bygglov

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Altaner, uteplatser och uterum

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol