Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Ändra planlösning

När du ändrar rumsindelningen eller gör andra inre ändringar i ett hus, till exempel lägga nytt golv eller tar bort undertak, behöver du inte ta kontakt med oss. Om du däremot vill göra stora förändringar på byggnadens planlösning, bärande delar eller på vatten- och avloppsledningar måste du lämna in en anmälan.

De här handlingarna behöver vi

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende behöver vi ha in alla nedanstående ritningar och blanketter.

  1. Ansökningsblankett eller anmälan
  2. Planritning i skala 1:100
  3. Beräkningar. I vissa fall kan vi behöva beräkningar som visar på förutsättningarna för dimensioneringen av avväxlingarna eller andra bärande beståndsdelar.
  4. Kontrollplan
  5. Övriga handlingar. Vid lokaler och flerbostadshus behöver vi dessutom brandcellsindelning och brandskyddsdokumentation som ska uppfylla kraven i kapitel 5 i Boverkets byggregler (BBR).  

Skicka in din anmälan

Du lämnar in din anmälan via vår e-tjänst nedan eller genom att mejla in handlingarna till samhallsbyggnad@boras.se tillsammans med blanketten för anmälan.

Handläggningstid

Från det att vi fått in alla handlingar och ditt ärende är komplett kan du räkna att få ett beslut inom cirka fyra veckor.

Tänk på

Alla ändringar ska göras varsamt, så att byggnaden behåller sin karaktär. Du ska också ta hänsyn till byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Det gäller både inre och yttre ändringar, och det gäller oavsett om det krävs bygglov eller inte. Kravet på varsamhet är inte ett förbud mot att ändra, men alla ändringar du gör ska utgå från byggnadens förutsättningar. Som byggherre ansvarar du för att detta sker.

Du får inte förvanska byggnader som är särskilt värdefulla historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt, eller som ingår i ett område som är särskilt värdefullt. 

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Bygglov

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ändra planlösning

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol