Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Balkong

Om du ska bygga ny balkong på ett befintligt hus eller glasa in en balkong, kan du behöva söka bygglov. Du får bygga en balkong för en- och tvåbostadshus inom ett område med detaljplan. Om balkongen påverkar husets bärande konstruktion kan du behöva göra en anmälan.

En handläggare avgör om du behöver söka bygglov eller göra en anmälan för din balkong. Därför är det bra att kontakta oss tidigt i projektet.

Beställ kartunderlag

För att du ska kunna göra en bra planering och placering av ditt projekt, behöver du beställa en karta över din fastighet. På kartan ska det framgå om fastigheten ligger inom eller utanför detaljplanerat område. Du kan sedan använda kartan för att skapa den situationsplan Länk till annan webbplats. som krävs för ditt projekt. Tänk på att kartan får vara max ett år gammal när du använder den i ditt ärende. Beställ karta här på webben Länk till annan webbplats..

De här handlingarna behöver vi

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende behöver vi ha in alla handlingar nedan. I vissa fall kan det krävas ytterligare handlingar och i så fall hör vi av oss.

  1. Ansökningsblankett eller anmälan
  2. Situationsplan, vanligaste skalan är 1:400.
  3. Fasadritning i skala 1:100
  4. Planritning i skala 1:100
  5. Sektionsritning i skala 1:100
  6. Teknisk beskrivning
  7. Kontrollplan
  8. Anmälan om kontrollansvarig

Skicka in din ansökan eller anmälan

Du ansöker och anmäler via vår e-tjänst Länk till annan webbplats. eller genom att mejla in handlingarna till samhallsbyggnad@boras.se tillsammans med blanketten.

Handläggningstid

Från det att vi fått in alla handlingar och ditt ärende är komplett kan du räkna att få ett beslut inom cirka tio veckor.

Tänk på

Om du ska bygga balkongen på ett hus som har ett kulturhistoriskt värde, kan det påverka ärendet.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Bygglov

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Balkong

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol