Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Rivningslov

Om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område och du planerar att helt eller delvis riva, måste du först ansöka om rivningslov och få ett startbesked.

Du behöver inte ansöka om rivningslov, om det som du ska riva är en bygglovsbefriad åtgärd (till exempel en friggebod).

Beställ kartunderlag

För att du ska kunna göra en bra planering av ditt projekt, behöver du beställa en karta över din fastighet. På kartan ska det framgå om fastigheten ligger inom eller utanför detaljplanerat område. Du kan sedan använda kartan för att skapa den situationsplan som krävs för ditt projekt. Tänk på att kartan får vara max ett år gammal när du använder den i ditt ärende. Beställ karta här på webben Länk till annan webbplats..

De här handlingarna behöver vi

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende behöver vi ha in alla handlingar nedan. I vissa fall kan det krävas ytterligare handlingar och i så fall hör vi av oss.

  1. Ansökningsblankett eller anmälan
  2. Situationsplan, vanligaste skalan är 1:400. Det som du vill riva ska markeras tydligt med kryss.
  3. Kontrollplan
  4. Anmälan om kontrollansvarig
  5. Foto på det som ska rivas.
  6. Rivningsplan Pdf, 459.1 kB.

Skicka in din ansökan

Ansöker gör du via vår e-tjänst nedan eller genom att mejla in handlingarna till samhallsbyggnad@boras.se tillsammans med ansökningsblanketten. 

Handläggningstid

Från det att vi fått in alla handlingar och ditt ärende är komplett kan du räkna att få ett beslut inom cirka tio veckor.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Bygglov

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Rivningslov

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol