Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Takkupa

Om du ska bygga en takkupa och har ett en- eller tvåbostadshus räcker det i vissa fall med en anmälan. I vissa fall måste du söka bygglov för takkupor, eftersom de räknas som en tillbyggnad. I en del områden får du inte bygga takkupor alls.

Förbered dig

Vad som gäller för takkupor på just din byggnad beror på många saker, till exempel om din fastighet ligger inom detaljplanerat område. Du får bygga max två takkupor. Om det redan finns en takkupa får du bara bygga en till. Om konstruktionen av byggnadens bärande delar påverkas när du bygger takkupan, måste du göra en anmälan och få ett startbesked. På Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du information om vad som gäller för takkupor.

I Boråskartan kan du ta reda på om din fastighet ligger inom detaljplanerat område. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sök bygglov i kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö

Om din fastighet ligger i en kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö kan du behöva söka bygglov, även om du har ett en- eller tvåbostadshus. Det anges i så fall i detaljplanen som gäller för området din fastighet ligger i. Om du ska bygga takkupor på en byggnad eller i ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt måste du söka bygglov.

I Boråskartan hittar du den detaljplan som gäller för din fastighet, om den ligger inom detaljplanelagt område. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beställ kartunderlag

För att du ska kunna göra en bra planering och placering av ditt projekt, behöver du beställa en karta över din fastighet. På kartan ska det framgå om fastigheten ligger inom eller utanför detaljplanerat område. Du kan sedan använda kartan för att skapa den situationsplan som krävs för ditt projekt. Tänk på att kartan får vara max ett år gammal när du använder den i ditt ärende. Beställ karta här på webben Länk till annan webbplats..

De här handlingarna behöver vi

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende behöver vi ha in alla handlingar nedan. I vissa fall kan det krävas ytterligare handlingar, i så fall hör vi av oss.

  1. Ansökningsblankett eller anmälan
  2. Situationsplan, vanligaste skalan är 1:400.
  3. Fasadritning i skala 1:100
  4. Planritning i skala 1:100
  5. Sektionsritning i skala 1:100
  6. Teknisk beskrivning
  7. Kontrollplan
  8. Anmälan om kontrollansvarig

Skicka in din ansökan eller anmälan

Du ansöker via vår e-tjänst Länk till annan webbplats. eller genom att mejla in handlingarna till samhallsbyggnad@boras.se tillsammans med blanketten.

Handläggningstid

Från det att vi fått in alla handlingar och ditt ärende är komplett kan du räkna med att få ett beslut inom cirka tio veckor.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Bygglov

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Takkupa

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol