Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Tillbyggnad

Du behöver oftast söka bygglov när du ska göra en tillbyggnad. Om du är osäker på om den åtgärd du planerar kräver bygglov, bör du kontakta oss.

Vad är en tillbyggnad? 

En tillbyggnad är när du ökar byggnadens volym. Om du till exempel glasar in en uteplats under tak räknas det som en tillbyggnad. 

På ett en- eller tvåbostadshus får du bygga till max 15 kvadratmeter (bruttoarea) utan att söka bygglov. Det är en så kallad bygglovsbefriad åtgärd. Läs mer om bygglovsbefriade åtgärder.

Beställ kartunderlag

För att du ska kunna göra en bra planering och placering av ditt projekt, behöver du beställa en karta över din fastighet. På kartan ska det framgå om fastigheten ligger inom eller utanför detaljplanerat område. Du kan sedan använda kartan för att skapa den situationsplan Länk till annan webbplats. som krävs för ditt projekt. Tänk på att kartan får vara max ett år gammal när du använder den i ditt ärende. Beställ karta här på webben Länk till annan webbplats..

De här handlingarna behöver vi 

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende behöver vi ha in alla handlingar nedan. I vissa fall kan det krävas ytterligare handlingar och i så fall hör vi av oss.

  1. Ansökningsblankett eller anmälan
  2. Situationsplan, vanligaste skalan är 1:400.
  3. Fasadritning i skala 1:100
  4. Planritning i skala 1:100
  5. Sektionsritning i skala 1:100
  6. Teknisk beskrivning
  7. Kontrollplan
  8. Anmälan om kontrollansvarig

Skicka in din ansökan

Du ansöker via vår e-tjänst nedan eller genom att mejla in handlingarna till samhallsbyggnad@boras.se tillsammans med blanketten.

Handläggningstid 

Från det att vi fått in alla handlingar och ditt ärende är komplett kan du räkna med att få ett beslut inom cirka tio veckor.

Tänk på

Beroende på hur stor tillbyggnaden är så ställs det olika krav, till exempel krav på tillgänglighet och energi. Det du bygger ska passa in i rådande landskaps- och stadsbild - därför är form, färg och materialval viktiga faktorer att ta hänsyn till.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Bygglov

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Tillbyggnad

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol