Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Avgifter för lov och anmälan

Priset för att ansöka om lov eller göra en anmälan varierar och baseras bland annat på vilken typ av åtgärd det är och åtgärdens storlek och komplexitet. Avgifterna tas ut enligt den taxa som kom­­­munfullmäktige har bestämt.

Det här betalar du för:

  • lovavgift
  • startbesked
  • kartavgift
  • utstakning/lägeskontroll
  • administration
  • kommunikation
  • eventuell planavgift.

Exempel på avgift

Nybyggnad av villa med en total bruttoarea på max 250 kvm.

Bygglovsavgift, startbesked, kartavgift, utsättning/lägeskontroll, administration och kommunikation
35 000–45 000 kr

Eventuell planavgift
50 000 kr*

Totalsumma
85 000–95 000 kr

*Endast cirkapris. Exakta avgiften beror på om det finns detaljplan eller inte och hur denna i så fall ser ut, hur nära fastighetsgräns som byggnaden ska placeras, med mera.

Viktigt att tänka på

En ansökan, anmälan eller beställning, som du av olika skäl inte har möjlighet att fullfölja, kan ändå innebära kostnader för dig. Detta gäller även vid avslag.

När får jag fakturan?

Du får en faktura efter att vi har beviljat lovet. När du får den har du 30 dagar på dig att betala. Tänk på att fylla i rätt fakturaadress och personnummer/organisationsnummer när du fyller i ansökan/anmälan.

Vi hjälper dig

Besök vår kundmottagning, öppna mottagning eller boka tid med en handläggare, om du behöver hjälp!

Öppettider och mer information om hur vi hjälper dig.

Senast ändrad: 2019-04-26 13.11

Ändrad av:

Dela sidan: Avgifter för lov och anmälan

g q n C