Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Altaner, uteplatser och uterum

Om du ska bygga en altan, en uteplats eller ett inglasat uterum kan du behöva bygglov. Det beror på vad och hur du vill bygga och var din fastighet ligger. Kontakta oss, om du är osäker på vad som gäller i ditt fall.

Bygga altan

Du behöver bygglov om:

 • altangolvet på något ställe är högre än 1,8 meter från den ursprungliga marken.
 • altanen byggs så att det blir till exempel ett förråd, en källare eller ett garage under altanen.
 • altanen byggs på byggnadens tak.

Undantag från krav på bygglov

Om du planerar att bygga en altan i anslutning till ett en- eller två bostadshus eller en komplementsbyggnad (ett attefallshus) behöver du inte ansöka om bygglov om altanen uppfyller följande kriterier:

 • Det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten.
 • Altanen ska vara en uteplats på marken och ligga i direkt anslutning till och maximalt 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus (Attefallshus).
 • Altanen ska vara max 1,8 meter hög, från mark till golv.
 • Altanen ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns, om inte grannen godkänner att den får placeras närmare än så.
 • Den ska inte byggas vid en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Förändras fasaden?

Om du till exempel vill sätta in en altandörr i samband med bygget krävs bygglov, oavsett om altanen i övrigt är befriad från bygglov.

Det räknas som en fasadändring.

Tak över altan kan vara fritt från bygglov

För en- eller tvåbostadshus gäller friggebodsreglerna som innebär att du får bygga skärmtak över bostadshusets uteplatser, altaner, balkonger och entréer. Skärmtakens sammanlagda yta får inte vara större 15 kvadratmeter. Avståndet från tak till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter.

Friggebodsregler

Glasa in altan​ eller bygga uterum

Om du glasar in en uteplats under tak räknas det som en fasadändring. Om du däremot bygger ett uterum på din altan räknas det som tillbyggnad. I båda fallen måste du söka bygglov.

Beställ kartunderlag

För att du ska kunna göra en bra planering och placering av ditt projekt, behöver du beställa en karta över din fastighet. På kartan ska det framgå om fastigheten ligger inom eller utanför detaljplanerat område. Du kan sedan använda kartan för att skapa den situationsplanlänk till annan webbplats som krävs för ditt projekt. Tänk på att kartan får vara max ett år gammal när du använder den i ditt ärende. Beställ karta här på webbenlänk till annan webbplats.

De här handlingarna behöver vi

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende behöver vi ha in alla handlingar nedan. I vissa fall kan det krävas ytterligare handlingar och i så fall hör vi av oss.

 1. Situationsplan, som du skapar utifrån en karta över din fastighet som du beställt av oss. Vanligaste skalan är 1:400.
 2. Fasadritning i skala 1:100
 3. Planritning i skala 1:100
 4. Sektionsritning i skala 1:100
 5. Teknisk beskrivning
 6. Kontrollplan
 7. Anmälan om kontrollansvarig

Skicka in din ansökan

Du ansöker via vår e-tjänst Mittbyggelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller genom att mejla in handlingarna till samhallsbyggnad@boras.se tillsammans med ansökningsblanketten.

Handläggningstid

Från det att vi fått in alla handlingar och din ansökan är komplett kan du räkna att få ett beslut inom tio veckor.

Tänk på

 • En bygglovspliktig altan ska uppfylla alla bestämmelser som finns för tillbyggnader, exempelvis avstånd till tomtgräns och att det finns byggrätt för de nya kvadratmetrarna.
 • Ett tak ovanför en altan behöver bygglov om det inte är ett skärmtak.
 • Du får inte börja bygga innan du har fått ett startbesked från Samhällsbyggnadsnämnden.

Vi hjälper dig

Besök vår kundmottagning, öppna mottagning eller boka tid med en handläggare, om du behöver hjälp!

Öppettider och mer information om hur vi hjälper dig.

Senast ändrad: 2019-10-14 14.55

Ändrad av:

Dela sidan: Altaner, uteplatser och uterum

g q n C