Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Balkong

Om du ska bygga ny balkong på ett befintligt hus eller glasa in en balkong, kan du behöva söka bygglov. Du får bygga en balkong för en- och tvåbostadshus inom ett område med detaljplan. Om balkongen påverkar husets bärande konstruktion kan du behöva göra en anmälan.

En handläggare avgör om du behöver söka bygglov eller göra en anmälan för din balkong. Kontakta därför oss tidigt i projektet!

Beställ kartunderlag

För att du ska kunna göra en bra planering och placering av ditt projekt, behöver du beställa en karta över din fastighet. På kartan ska det framgå om fastigheten ligger inom eller utanför detaljplanerat område. Du kan sedan använda kartan för att skapa den situationsplanlänk till annan webbplats som krävs för ditt projekt. Tänk på att kartan får vara max ett år gammal när du använder den i ditt ärende. Beställ karta här på webbenlänk till annan webbplats.

De här handlingarna behöver vi

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende behöver vi ha in alla handlingar nedan. I vissa fall kan det krävas ytterligare handlingar och i så fall hör vi av oss.

  1. Situationsplan, vanligaste skalan är 1:400.
  2. Fasadritning i skala 1:100
  3. Planritning i skala 1:100
  4. Sektionsritning i skala 1:100
  5. Teknisk beskrivning
  6. Kontrollplan
  7. Anmälan om kontrollansvarig

Skicka in din ansökan eller anmälan

Du ansöker och anmäler via vår e-tjänstlänk till annan webbplats eller genom att mejla in handlingarna till samhallsbyggnad@boras.se tillsammans med blanketten.

Handläggningstid

Från det att vi fått in alla handlingar och ditt ärende är komplett kan du räkna att få ett beslut inom cirka tio veckor.

Tänk på

Om du ska bygga balkongen på ett hus som har ett kulturhistoriskt värde, kan det påverka ärendet.

l

Bygglov

Boka tid med bygglovshandläggare


Meddelande om beslut


Delgivning av beslut


Mina byggärenden


Komplettering för lov/anmälan


Lämna yttrande vid grannehörande


Komplettering för startbesked


Komplettering för slutbesked


Ta del av beslut som byggherre och kontrollansvarig


Vi hjälper dig

Besök vår kundmottagning, öppna mottagning eller boka tid med en handläggare, om du behöver hjälp!

Öppettider och mer information om hur vi hjälper dig.

Senast ändrad: 2020-09-21 13.54

Ändrad av:

Dela sidan: Balkong

g q n C