Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Nybyggnad

Om du planerar att bygga ett nytt hus, eller någon annan typ av större byggnad, måste du söka bygglov. Läs om varje steg i processen så att du vet vad som gäller innan du börjar.

Detaljplanelagt område?

Var din fastighet ligger spelar stor roll när du söker bygglov. Inom områden med detaljplan finns det tydliga regler om hur man får bygga. I områden utan detaljplan gör det inte det. För att ta reda på om din fastighet ligger inom eller utanför detaljplanelagt område kan du använda dig av Boråskartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller kontakta oss.

Sök förhandsbesked!

Om du ska bygga i ett område utan detaljplan, ska du söka förhandsbesked. Då kan du få svar på om det överhuvudtaget är lämpligt att bygga på platsen.

Beställ kartunderlag

För att du ska kunna göra en bra planering och placering av ditt projekt, behöver du beställa en karta över din fastighet. På kartan ska det framgå om fastigheten ligger inom eller utanför detaljplanerat område. Du kan sedan använda kartan för att skapa den situationsplan som krävs för ditt projekt. Tänk på att kartan får vara max ett år gammal när du använder den i ditt ärende. Beställ karta här på webbenlänk till annan webbplats.

De här handlingarna behöver vi

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende behöver vi ha in alla handlingar nedan. I vissa fall kan det krävas ytterligare handlingar och i så fall hör vi av oss.

  1. Situationsplan, vanligaste skalan är 1:400.
  2. Fasadritning i skala 1:100
  3. Planritning i skala 1:100
  4. Sektionsritning i skala 1:100
  5. Teknisk beskrivning
  6. Kontrollplan
  7. Anmälan om kontrollansvarig

Skicka in din ansökan

Du ansöker via vår e-tjänst Mittbyggelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller genom att mejla in handlingarna till samhallsbyggnad@boras.se tillsammans med blanketten.

Handläggningstid

Från det att vi fått in alla handlingar och ditt ärende är komplett kan du räkna att få ett beslut inom cirka tio veckor.

Tänk på

Det som du ska bygga ska passa in i rådande landskaps- och stadsbild och därför är form, färg och materialval viktiga faktorer att ta hänsyn till.

Du får inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked från Samhällsbyggnadsnämnden.

l

Bygglov

Boka tid med bygglovshandläggare


Meddelande om beslut


Delgivning av beslut


Mina byggärenden


Komplettering för lov/anmälan


Lämna yttrande vid grannehörande


Komplettering för startbesked


Komplettering för slutbesked


Ta del av beslut som byggherre och kontrollansvarig


Vi hjälper dig

Besök vår kundmottagning, öppna mottagning eller boka tid med en handläggare, om du behöver hjälp!

Öppettider och mer information om hur vi hjälper dig.

Senast ändrad: 2020-07-14 15.45

Ändrad av:

Dela sidan: Nybyggnad

g q n C