Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Rivningsplan

Rivningsplanen utgår från en inventering. I inventeringen identifierar man först farliga och miljöskadliga material och väljer sedan en ekonomiskt rimlig hantering av så mycket som möjligt av byggnadens delar.

Målet är att:

 • i första hand kunna använda materialet för återanvändning.
 • i andra hand återvinna materialet.
 • i tredje hand utvinna materialet till energi.
 • i fjärde och sista hand deponera materialet. Deponeringsandelen bör bli så liten som möjligt.

Redovisa detta

I rivningsplanen ska du redovisa:

 • vilket material som ska återanvändas.
 • hur rivningsmaterialet kommer att sorteras och återvinnas.
 • hur rivningsarbetet ska utföras.
 • hur kulturhistoriska intre ssen tillvaratas.
 • hur farligt o ch miljöskadligt material ska tas om hand.
 • risker och skyddsåtgärder.
 • transport- och arbetsorganisation.

Tänk på

Du får inte påbörja rivningsarbetet förrän Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt rivningsplanen och du har fått ett startbesked.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Bygglov

Boka tid med bygglovshandläggare


Meddelande om beslut


Delgivning av beslut


Mina byggärenden


Komplettering för lov/anmälan


Lämna yttrande vid grannehörande


Komplettering för startbesked


Komplettering för slutbesked


Ta del av beslut som byggherre och kontrollansvarig


Hand som håller en dokument

Vi hjälper dig

Besök vår kundmottagning, öppna mottagning eller boka tid med en handläggare, om du behöver hjälp.

Öppettider och mer information om hur vi hjälper dig.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Rivningsplan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol