Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp
Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Solenergianläggning

Borås Stad vill uppmuntra dig som boråsare att ta tillvara på solenergin. Därför gör vi det enkelt för dig att montera solceller eller solfångare.

Montera på tak

Om du planerar att montera solceller eller solfångare på taket på ett en- eller tvåbostadshus behöver du vanligtvis inte söka bygglov om din anläggning följer byggnadens form. Det innebär att anläggningen inte får vara upp- eller utvinklad från tak och fasad.

Montera på mark 

För solpaneler eller solfångare på marken eller på en bygglovsfri byggnad, till exempel en friggebod, behöver du inte heller söka bygglov. 

Tak- och fasadintegrerade solenergianläggningar

Du kan behöva söka bygglov om du ska montera solfångare eller solceller som är tak- eller fasadintegrerade. Kontakta oss så ger vi dig vägledning!

I vissa fall krävs bygglov 

En del byggnader kan vara av kulturminnesvärde eller vara Q-märkta. Då krävs bygglov oavsett om anläggningen klarar ovanstående krav. 

l

Bygglov

Boka tid med bygglovshandläggare


Meddelande om beslut


Delgivning av beslut


Mina byggärenden


Komplettering för lov/anmälan


Lämna yttrande vid grannehörande


Komplettering för startbesked


Komplettering för slutbesked


Ta del av beslut som byggherre och kontrollansvarig


Vi hjälper dig

Besök vår kundmottagning, öppna mottagning eller boka tid med en handläggare, om du behöver hjälp!

Öppettider och mer information om hur vi hjälper dig.

Senast ändrad: 2020-07-14 15.46

Ändrad av:

Dela sidan: Solenergianläggning

g q n C