Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Vatten och avlopp

Nybyggnadskraven ska tillämpas i rimlig utsträckning i berörda delar. Om du är intresserad av att ansluta din fastighet till den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är det Borås Energi och miljö du ska vända dig till.

Borås Energi och miljös information om att ansluta till vatten och avlopplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Installera eller ändra vatten- och avloppssystem

Om du planerar att nyinstallera eller väsentlig ändra ditt vatten- och avloppssystem (VA) ska du först lämna in en anmälan till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Vad är en väsentlig åtgärd?

Exempel på vad som är en väsentlig åtgärd av vatten- och avloppssystem (VA) är:

  • att installera eller ändra VA i utrymmen, där det inte har funnits de senaste fem åren.
  • att installera eller ändra VA i utrymmen, som tidigare inte har använts som våtutrymmen.
  • att installera eller ändra VA, som omfattar fler än tio separata rum/utrymmen/lokaler i ett flerbostadshus.

De här handlingarna behöver vi

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende behöver vi ha in alla nedanstående handlingar. I vissa fall kan det krävas ytterligare handlingar, ta därför gärna kontakt med oss innan du skickar in din anmälan.

  1. Situationsplan som visar avloppsledningarna material, dimensioner, plushöjder-fall-rensmöjligheter.
  2. VA-ritningar med ledningsdragning, materialval, dimensioneroch isolering.
  3. Kontrollplan
  4. Anmälan om kontrollansvarig

I de flesta byggprojekt måste du anlita en kontrollansvarig, som ansvarar för att de tekniska kraven följs. Om det finns en kontrollansvarig till ditt projekt, är det normalt den personen som gör kontrollplanen.

Vänta på startbesked innan du börjar

Innan du får påbörja ditt projekt måste du först ha fått ett startbesked från Samhällsbyggnadsnämnden.

l

Bygglov

Boka tid med bygglovshandläggare


Meddelande om beslut


Delgivning av beslut


Mina byggärenden


Komplettering för lov/anmälan


Lämna yttrande vid grannehörande


Komplettering för startbesked


Komplettering för slutbesked


Ta del av beslut som byggherre och kontrollansvarig


Senast ändrad: 2020-07-14 14.43

Ändrad av:

Dela sidan: Vatten och avlopp

g q n C