Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Vindkraftverk

Det är många intressen som ska tillgodoses när nya vindkraftverk etableras. När vi handlägger bygglov för vindkraft har vi alla dessa intressen i åtanke - det leder till att vi kan fatta väl avvägda och långsiktiga beslut.

Bygglov krävs för vindkraftverk om:

 • det är högre än 20 meter över markytan
 • avståndet till gränsen är mindre än kraftverkets höjd över marken
 • vindkraftverket monteras fast på en byggnad
 • diametern på vindturbinen är större än tre meter. 

Om vindkraftverket omfattas av tillstånd enligt miljöbalken krävs det inte bygglov för att uppföra det. Hos Energimyndighetens sidor om Vindlov hittar du mer information om etablering och drift av vindkraft.

Energimyndigheten Vindlovlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beställ kartunderlag

För att du ska kunna göra en bra planering och placering av ditt projekt, behöver du beställa en karta över din fastighet. På kartan ska det framgå om fastigheten ligger inom eller utanför detaljplanerat område. Du kan sedan använda kartan för att skapa den situationsplanlänk till annan webbplats som krävs för ditt projekt. Tänk på att kartan får vara max ett år gammal när du använder den i ditt ärende. Beställ karta här på webbenlänk till annan webbplats.

De här handlingarna behöver vi

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende behöver vi ha in alla nedanstående handlingar. Våra exempel utgår från planenliga åtgärder och i vissa fall kan det krävas ytterligare handlingar. 

 1. Situationsplan, vanligaste skalan är 1:400.
 2. Ritningar som visar navhöjd och rotordiameter.
 3. En fabrikatsbeskrivning över verket.
 4. Utredningar som visar platsens vindförhållanden och det tänkta verkets påverkan på omgivningen avseende skuggor, ljud etcetera.
 5. Luftfartsverket och Försvarets godkännande.
 6. Andra verksamheters godkännande. De som kan tänkas påverkas eller störas behöver ge sitt godkännande, till exempel teleoperatörer, mastägare etcetera.
 7. Landskapsanalys (behövs för större anläggningar och parker). 

Skicka in din ansökan

Ansöker gör du via vår e-tjänst Mittbyggelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller genom att e-posta handlingarna till samhallsbyggnad@boras.se tillsammans med ansökningsblanketten.

Handläggningstid

Från det att vi fått in alla handlingar och ditt ärende är komplett kan du räkna med att få ett beslut inom cirka tio veckor.

Att tänka på 

Vindkraftverk bör inte placeras närmare annan bebyggelse än 500-600 meter. Parallellt med bygglovet ska en anmälan om miljöfarlig verksamhet göras till Miljöförvaltningen. För större anläggningar och parker ska i vissa fall tillstånd sökas hos Länsstyrelsen.

l

Bygglov

Boka tid med bygglovshandläggare


Meddelande om beslut


Delgivning av beslut


Mina byggärenden


Komplettering för lov/anmälan


Lämna yttrande vid grannehörande


Komplettering för startbesked


Komplettering för slutbesked


Ta del av beslut som byggherre och kontrollansvarig


Vi hjälper dig

Besök vår kundmottagning, öppna mottagning eller boka tid med en handläggare, om du behöver hjälp!

Öppettider och mer information om hur vi hjälper dig.

Senast ändrad: 2020-07-14 15.52

Ändrad av:

Dela sidan: Vindkraftverk

g q n C