Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp
Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Förhandsbesked

Om du har planer på att bygga något som kräver bygglov, kan du först söka förhandsbesked. Om din fastighet ligger utanför detaljplanelagt område är förhandsbeskedet ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att bygga överhuvudtaget är möjligt att genomföra på den plats som du tänkt dig.

Med hjälp av Boråskartan kan du ta reda på om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förhandsbesked garanterar bygglov

Förhandsbesked kan sökas på enklare handlingar än vad som krävs när du ansöker om bygglov. Syftet är att du ska få ett första besked om en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den plats du valt, utan att du behöver projektera hela huset.

Ett positivt förhandsbesked innebär att du kan vara säker på att sedan få bygglov om din ansökan kommer in till oss inom två år. Ansökan måste då stämma överens med förhandsbeskedet och de eventuella krav som kommunen har beslutat om.

Handläggningstid och kostnad

Från det att vi fått in alla handlingar och din ansökan är komplett kan du räkna med att få ett beslut efter cirka 10 veckor.

Ett förhandsbesked för ett enbostadshus utanför detaljplanerat område kostar cirka 8 000 kronor (enligt taxa). Om det finns särskilda skäl kan man också söka förhandsbesked inom detaljplan, då blir kostnaden cirka 5 800 kronor. Detta är exempelpriser och inga garanterade priser.

Om du vill veta mer om hur det går till när vi handlägger ditt ärende så kan du läsa mer om förhandsbesked på Boverkets webbplats. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beställ en enkel bygglovskarta

Beställ en enkel bygglovskarta, så att vi kan ha ett underlag för vårt beslut. Skriv i beställningen att du ska ha en enkel bygglovskarta för förhandsbesked. På kartan ritar du in den byggåtgärd som du planerar för. Beställ karta.

Vi hjälper dig

Besök vår kundmottagning, öppna mottagning eller boka tid med en handläggare, om du behöver hjälp!

Öppettider och mer information om hur vi hjälper dig.

l

Självservice

Senast ändrad: 2019-04-26 10.34

Ändrad av:

Dela sidan: Förhandsbesked

g q n C