Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Frågor och svar

Vi håller på och bygga upp vår sida med vanliga frågor och svar på dem. Hjälp oss gärna med att e-posta in din fråga till oss på samhallsbyggnad@boras.se

Normalt krävs alltid;

Eventuellt behövs mer information beroende på projekt. Behöver du komplettera med fler handlingar får du meddelande om det.

Du får börja bygga när du fått ditt startbesked. Läs ditt bygglovsbeslut, där finns mer information om hur du fortsätter byggprocessen.

Frågor och svar om attefallshus

Hur stort får ett komplementbyggnad - attefallshus vara?

Komplementbyggnadens sammanlagda byggnadsarea får vara max 25 kvadratmeter.

Hur högt får ett komplementbyggnad - attefallshus vara?

Byggnaden får ha en taknockshöjd på högst 4 meter. Höjden beräknas från markens medelnivå intill byggnaden upp till dess nock (takets högsta punkt).

Var får man bygga ett komplementbyggnad - attefallshus?

Man får bara bygga ett attefallshus på en tomt där det redan finns ett en- eller tvåbostadshus. Om det inte finns något bostadshus på tomten får man alltså inte bygga ett attefallshus där.

Vad får ett komplementbyggnad - attefallshus användas till?

Till skillnad från en friggebod får man inreda ett attefallshus som en självständig bostad. Då räknas det som ett komplementbostadshus.

Det är också möjligt att använda attefallshuset som komplementbyggnad, det vill säga som till exempel uthus, garage, förråd, trädgårdsväxthus, gäststuga, bastu eller båthus. Det är också möjligt att dela upp den maximala byggnadsarean till olika användningsområden, till exempel att ha 3 kvadratmeter förråd och 22 kvadratmeter bostad. Då måste bostaden uppfylla kraven för bostäder i Boverkets byggregler (BBR).

När du gör en anmälan är det viktigt att det står vad byggnaden är tänkt att användas till, för att byggnadsnämnden ska kunna avgöra vilka krav som behöver uppfyllas i lagar och förordningar. Exempel på lagar och förordningar där kraven finns: plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF), Boverkets byggregler (BBR) och europeiska konstruktionsstandarder (EKS).

Hur nära fastighetsgränsen får man placera ett attefallshus?

Om man placerar ett attefallshus närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter, behöver man ha ett medgivande (godkännande) från de grannar som kan vara berörda av bygget. Det är den som bygger som ska se till att ett medgivande finns. Medgivandet från berörda grannarna ska finnas med skriftligt på en situationsplan. När det är flera fastighetsägare som äger en grannfastighet, behövs medgivande från alla.

Vad händer om man bygger ett attefallshus utan anmälan eller startbesked?

Om man bygger ett attefallshus utan att ha gjort en anmälan eller utan att man har fått ett startbesked, är det en olovlig byggnation (så kallat svartbygge). Byggnadsnämnden tar då ut en byggsanktionsavgift och kan också bestämma att byggherren ska återställa bygget, till exempel genom att riva det.

Attefallshus inom strandskyddat område

Förutom plan- och bygglagen (PBL) kan det finnas annan lagstiftning som kan sätta gränser för var man får bygga attefallshus. Om ett område är strandskyddat enligt miljöbalken, kan det resultera i att man inte får bygga ett attefallshus där. Inom sådana områden måste man ha strandskyddsdispens innan man gör en anmälan för attefallshus.

Läs mer om strandskydd här.

l

Självservice

Ansök om bygglov eller gör en anmälan

Vi hjälper dig

Besök vår kundmottagning, öppna mottagning eller boka tid med en handläggare, om du behöver hjälp!

Öppettider och mer information om hur vi hjälper dig.

Senast ändrad: 2020-04-15 09.56

Ändrad av:

Dela sidan: Frågor och svar

g q n C