Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Reducerad bygglovavgift

Från den 1 januari kommer du som söker bygglov, förhandsbesked eller startbesked få sänkt avgift på din ansökan om vår handläggningstid blir längre än tio veckor.

När du ansöker om lov eller gör en anmälan kan du få reducerad avgift om handläggningstiden blir längre en den som lagstiftats. Vi ska handlägga din ansökan inom tio veckor och din anmälan inom fyra veckor från det att ditt ärende är komplett.

När ärendet är komplett får du ett meddelande om att tidsfristen på tio veckor börjat. Om handläggningstiden överskrider dessa tio veckor ska lovsavgiften reduceras med 20 % per påbörjad vecka. Om handläggningen pågår längre än totalt 15 veckor kan inte Samhällsbyggnadsnämnden ta ut en lovavgift. Samhällsbyggnadsnämnden har dock rätt att förlänga tidsfristen för handläggningstiden en gång, med upp till 10 veckor. Ett sådant beslut ska meddelas innan tidsfristen för de ursprungliga 10 veckorna har gått ut

Övriga avgifter som kan förekomma i ett ärende, vilka är start- och slutbesked, planavgifter, kommunikation, kartavgift, utstakning och lägeskontroll, förblir oförändrade.

I Borås Stad har kommunfullmäktige satt som mål att 80 % lovansökningar ska klaras av inom åtta veckor från komplett ansökan. Under 2018 var den siffran 98 %.

Senast ändrad: 2019-01-11 11.57

Ändrad av:

Dela sidan: Reducerad bygglovavgift

g q n C